Nesten doblet overskudd i Samsung

Mobil har mesteparten av æren.

Nesten doblet overskudd i Samsung
Galaxy SIII har bidratt til at Samsung i dag henter over halvparten av sin omsetning fra mobiltelefoner. Konsernet er i tillegg blant verdens største leverandører av forbrukerelektronikk, halvlederelektronikk og flatskjermer. Bilde: All Over Press

Samsungs tall for tredje kvartal viser en omsetningsvekst på 26 prosent til 52,2 tusen milliarder won, tilsvarende 47,4 milliarder dollar eller 272 milliarder kroner, sammenliknet med samme kvartal i fjor.

Driftsoverskuddet øker med 91 prosent til 8,12 tusen milliarder won, tilsvarende 7,38 milliarder dollar eller 42,4 milliarder kroner.

Samsung deler konsernregnskapet i fire hovedsegmenter, henholdsvis «Consumer Electronics» (forbrukerelektronikk), «IT and Mobile Communications» (vesentlig mobiltelefoner og nettbrett), «Semiconductor» (minnebrikker og andre typer komponenter) og «Display Panel» (LCD og andre typer flatskjermer)

For første gang står mobiltelefoner og nettbrett for over halvparten av Samsungs omsetning, nærmere bestemt 26,25 tusen milliarder won eller 23,8 milliarder dollar.

I samme kvartal omsatte Apple iPhone for 17,1 milliarder dollar.

Samsungs mobiltelefoner er også avgjørende for driftsoverskuddet: Av Samsungs samlede driftsoverskudd på 8,12 tusen milliarder won stammer 5,63 tusen milliarder fra avdelingen «IT og mobil» (oversikten over driftsoverskudd er ikke brutt lenger ned enn dette), en andel på 69 prosent. Sammenliknet med samme kvartal er økningen 132 prosent.

Samsungs samlede overskudd øker med 3,87 tusen milliarder won: 3,21 tusen milliarder stammer fra IT og mobil, det vil si 83 prosent av økningen. Nesten hele økningen i Samsungs driftsoverskudd kan følgelig føres tilbake til selskapets store suksess innen mobiltelefoner, særlig smartmobiler.

Samsungs neste største forretningsområde er forbrukerelektronikk. Det bidrar med 22 prosent av omsetningen, og 5 prosent av overskuddet.

Halvlederproduksjonen står for 17 prosent av omsetningen, og 14 prosent av overskuddet.

Flatskjermproduksjonen står for 16 prosent av omsetningen, og 13 prosent av overskuddet.

(Summen av alle omsetningsandelene overstiger 100 prosent. Det er fordi salgstallene for forretningsområdene også omfatter intern omsetning til andre enheter. Samsungs avdelinger for forbrukerelektronikk samt IT og mobil kjøper komponenter fra avdelingene for halvlederelektronikk og flatskjermer. Summen av alle avdelingers omsetning er 58,7 tusen milliarder won. Det tyder på at den interne omsetningen er 6,52 tusen milliarder won, tilsvarende 12 prosent av den oppgitte konsernomsetningen. Avviket mellom konsernets oppgitte driftsoverskudd og summen av forretningsområdenes driftsoverskudd er 180 milliarder won, det vil si 2 prosent.)

Les mer om: