Nesten et normalår innen IT-tjenester

Det globale markedet for IT-tjenester opplevde nærmest normal vekst i 2008.

Nesten et normalår innen IT-tjenester

Det globale markedet for IT-tjenester opplevde nærmest normal vekst i 2008.

Det globale markedet for alle slags IT-tjenester til bedrifter vokste med 8,2 prosent til 806 milliarder dollar fra 2007 til 2008, ifølge tall publisert av analyseselskapet Gartner i rapporten Market Share: IT Services, Worldwide Rankings, 2008.

Gartner følger 360 selskaper som til sammen står for over 70 prosent av det totale markedet.

– I 2008 opplevde leverandørene opplevde seks til åtte måneder med normal virksomhet. De siste fire månedene merket de begynnelsen på den globale tilbakegangen, der bedrifter søkte å begrense og kutte kostnader, sier forskningssjef Kathryn Hale i Gartner.

Hun sier at kun to segmenter vokste mindre enn forutsatt, nemlig IT-drift og IT-prosesstyring.

– Dette er svært overraksende. I økonomisk vanskelige tider pleier outsourcing å vokse siden potensielle kostnadskutt er så åpenbare. Det vi tror har slått ut her, er at folk har vært uvillige til å binde seg i langsiktige kontrakter.

Markedet for IT-tjenester er spredd på et stort antall selskaper: De fem største har en andel på mindre enn 20 prosent, og den krympet faktisk litt fra 2007 til 2008. Blant de fem største utmerker Accenture seg med vekst på 15 prosent.

HP – inkludert EDS – vokse med beskjedne 1,9 prosent. Ifølge Gartner skyldes det problemer med å integrere EDS.

Indiske IT-selskapers tjenesteomsetning økte med 12,9 prosent fra 2007 til 2008, mens veksten var 39,8 prosent fra 2006 til 2007. Vekstreduksjonen kan forklares med at finanssektoren er tungt inne på kundesiden, og med at inderne har satset tungt på utviklingstjenester som er ekstra hardt rammet av det økonomiske tilbakeslaget.

    Les også:

Til toppen