Nesten gratis til evig tid

Skandiabanken har ingen planer om å øke gebyrene. - Volum er viktig og vi lider ikke av problemene som tydeligvis flere utenlandske nettbanker sliter med, sier Øyvind Thomassen til digitoday.no.

Skandiabanken har ingen planer om å øke gebyrene. - Volum er viktig og vi lider ikke av problemene som tydeligvis flere utenlandske nettbanker sliter med, sier Øyvind Thomassen til digitoday.no.

Forrige uke skrev digitoday.no om de amerikanske nettbankene som øker gebyrene for å tjene penger. Bankene har lenge drevet med underskudd, men ser seg nå nødt til å øke inntektene.
Noe av problemet til de amerikanske nettbankene er at kundetilstrømningen viser tegn til å flate ut.


- Vi har ikke svakere kundetilvekst, tvert i mot, vi opplever en stadig større kundetilstrømning enn noensinne, sier Øyvind Thomassen til digitoday.no. - Vi har fått mer enn 8.500 nye kunder siden nyttår, og vi har passert mer enn 62.000 kunder og mer enn 2,6 milliarder i innskudd totalt. Basert på tall fra Bankenes Betalingssentral og Cicero Informasjon har vi en markedsandel på 6,4 prosent per 31. desember, sier en fornøyd Thomassen.

Overfor digitoday.no sier Thomassen at det ikke er aktuelt å sette opp gebyrene.

- Vi er en ren nettbank uten filialer, og vårt kostnadsnivå er meget lavt. Utgangspunktet for en nettbank er automatiserte rutiner, men vi tror at kostnaden forbundet med en transaksjon vil synke fremover. Per i dag tjener vi ikke på transaksjoner, men bare på rentemarginen (red.anm: forskjellen mellom det banken betaler til kundene på innskuddene og hva Skandiabanken mottar i rente på disse innskuddene). Vi forventer at vi kan klare oss med en rentemargin som ligger på det halve sammelignet med tradisjonelle banker med filialer.

Thomassen trekker frem morselskapet i Sverige som et eksempel på at det går an å drive billig på Internett. Morbanken i Sverige så dagens lys i 1994 og har gått med overskudd siden oppstarten.

Men Thomassen innrømmer at banken forskutterer en utvikling som kommer.

- Vi er avhengige av flere produkter i tiden fremover, særlig tror vi at sparing i fond og aksjer kan bidra til økte inntekter.


Thomassen sier at online-aksjehandel blir ferdig i løpet av 2001. I første omgang tilbys kundene handel i norske papirer, men senere skal det gis tilgang til utenlandske aksjer, blant annet gjennom Jiway.
Til toppen