Nesten halvert omsetning i SensoNor

SensoNor omsatte for 96,6 millioner kroner i fjor, en formidabel reduksjon sammenliknet med 1997-salget på 168,5 millioner kroner. Likevel ser selskapet lyst på markedsutviklingen.

SensoNor omsatte for 96,6 millioner kroner i fjor, en formidabel reduksjon sammenliknet med 1997-salget på 168,5 millioner kroner. Likevel ser selskapet lyst på markedsutviklingen.

Nedgangen i salget skyldes i hovedsak den tidligere meldte forsinkede introduksjonen av en ny generasjon airbag-sensorer etter at utfasingen av første generasjon SA20 startet i 1998, opplyser SensoNor i en børsmelding.

Selskapets driftsresultat før finans, forskning- og utviklingskostnader (FoU) ble et underskudd i 1998 på 29,4 millioner kroner mot et underskudd på 8,2 millioner kroner året før. Nettoresultat etter utgiftsførte FoU-kostnader på 26,5 millioner kroner og finanskostnader på 22,5 millioner kroner blir et blodrødt underskudd på 78,4 millioner kroner. Investeringer i FoU og produksjonsanlegg har i 1998 vært videreført på samme nivå som året før, med i alt 120 millioner kroner. Produktutviklings-prosjektene utvikler seg ifølge SensoNor i samsvar med planene, hvilket betyr flere nye produktlanseringer de nærmeste månedene.

Styret forventer en forbedring av selskapets driftsinntekter fra og med annet halvår 1999 når den nye produktporteføljen for alvor begynner å generere inntekter.

Driftsmessig opplyser SensoNor-ledelsen at selskapet opprettholder positiv cash-flow, takket være bemanningsreduksjoner, lavere driftskostnader og reduserte omløpsmidler.

Tross stygge tall, SensoNor holder fast ved ambisjonene om å bli en av verdens ledende leverandører av airbag-sensorer. De teknologiske utfordringene ved selskapets SA 30-sensor skal nå være løst. SensoNor forventer en generell volumvekst i markedet, og uttaler at "markedsaktiviteten er høy både mot eksisterende og nye kunder.

Ifølge dagens børsmelding utvikler også markedsinteressen for dekktrykksystemer seg "meget tilfredsstillende" i så vel USA som Europa og Asia. Selskapet varsler at det fra og med annet halvår 1999 vil komme flere dekktrykksystemer med sensorer fra SensoNor på markedet.

Selskapets likviditet var ved utgangen av 1998 på 30 millioner kroner inklusive ubenyttede trekkrettigheter. Under den ekstraordinære generalforsamlingen i november i fjor ga styret fullmakt til å emittere inntil 6 millioner nye aksjer.

- Denne fullmakten planlegges utnyttet i nær fremtid, skriver SensoNor i børsmeldingen.

Selskapet har nylig, med bistand fra internasjonal ekspertise, gjennomført en strategisk evaluering av sin virksomhet og satsing. Evalueringen konkluderer med at SensoNor har en sterk posisjon teknologisk og markedsmessig på et markedsområde i sterk vekst.

Fra det foreløpige resultatet ble kjent like etter klokka 10 mandag morgen og fram til denne artikkelen ble skrevet, var det ingen handler registrert i SensoNor-aksjen.

Til toppen