Nesten halvparten av bankkundene på Internett

Bruken av nettbank øker igjen betydelig. Spesielt nordmenn over 60 begynner å se fordelene med å få oversikt over privatøkonomien på hjemmebane.

Bruken av nettbank øker igjen betydelig. Spesielt nordmenn over 60 begynner å se fordelene med å få oversikt over privatøkonomien på hjemmebane.

Det har vært en betydelig vekst i nettbankbruken i Norge det siste året. En fersk undersøkelse viser at det finnes i dag omlag 1,65 millioner nettbankkunder i Norge.

Det er cirka 350.000 flere enn året før.

Totalt bruker 47 prosent av bankkundene nettbank mot 36 prosent i fjor. Det viser en undersøkelse som er gjennomført for Sparebankforeningen.

- Antallet som bruker nettbank har økt mer enn ventet det siste året. Det er spesielt interessant og gledelig at den sterkeste veksten, relativt sett, har vært i gruppen over 60 år. Samlet sett betyr dette at vi befester vår stilling på verdenstoppen når det gjelder nettbankbruk, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen i en pressemelding.

Avdelingsdirektør Jan Digranes i foreningen opplyser til digi.no at økningen av bankkunder og Internett-brukere over 60 år var på 60.000 nordmenn fra 2001 til 2002.

Sammen med Norsk Gallup Institutt får foreningen utført denne undersøkelsen årlig. Det er 1.000 personer som er intervjuet i januar 2003.

- Vi så tegn til at kurven for internettbrukere flatet ut i fjor, men i år har bruken altså tatt seg markant opp. Det virker som det er en modning i nettbefolkningen, selv om det fortsatt er de store kullene i 20-60 årsalderen som er kjernegruppene, sier Digranes.

I fjor brukte 9 prosent i den eldste gruppen nettbank, nå har andelen steget til 16 prosent. Det er dermed 140.000 kunder over 60 år som bruker nettbank i dag.

Som ventet er både nettbank- og internettbruken generelt høyest i aldersgruppen 20-39 år, og det er også i denne gruppen at nettbankøkningen har vært aller størst det siste året.

Tilveksten av nye brukere har gått raskere enn hva fjorårets nettbankundersøkelse antydet. Det kan skyldes flere faktorer. - Kundene er i økende grad meget fornøyd med sikkerheten i nettbanken. Dessuten fremhever kundene at nettbanken er enkel og rask i bruk, forklarer adm. direktør Arne Hyttnes.

Rådgivning og innhenting av informasjon er tjenester som kundene ønsker å få utført i en bankfilial. I fjor svarte 20 prosent at de benyttet filialen til rådgivning, og i år har denne andelen steget til 29 prosent. 35 prosent av dagens kunder tror at de kommer til å søke rådgivning i filialen når de ser ett til to år frem i tid.

Paradoksalt nok overgår nettbankbrukerne ikke-nettbrukere i etterspørselen av rådgivning fra bankfilialen. I dag bruker 32 prosent av nettbankbrukerne og 27 prosent av ikke-nettbankbrukerne rådgivning. 42 prosent av nettbankbrukerne og 28 prosent av ikke-nettbankbrukene regner med at de vil søke rådgivning i filialene i løpet av ett til to år, skriver foreningen i pressemeldingen.

Flertallet av de spurte er svært godt fornøyd med nettbanken. På en skala fra 1 til 6, der 1 står for svært misfornøyd og 6 for svært fornøyd, ligger gjennomsnittet på 5,3.

- Med en så høy grad av tilfredshet er det ikke utenkelig at jungeltelegrafen går og at tjenesten i utstrakt grad markedsfører seg selv. Kundene leser om dette i mediene, og de som har brukt tjenestene, opplever dem ikke bare som effektive, men også billig og uavhengig av bankens oversikt. Man får god oversikt over privatøkonomien, mener han og tror bank-kunder også oppfatter sikkerheten som god, til tross for de mange problemene som nettbank-kundene opplevde i fjor.

Dataproblemene som rammet både banker og kunder i fjor skulle tyde på det motsatte av tilfredshet og kunne vært et hinder for økning i nettbankbruk i Norge. EDB Fellesdata fikk på pukkelen av både kunder og banker da problemene tårnet seg opp i fjor.

Sparebankforeningen mener imidlertid at bankene selv greide å rydde bra opp i rotet.

- Bankene ble jo ikke rammet av sikkerhetsproblemer i fjor hvor kundene for eksempel fikk tappet kontoene sine, det dreide seg om driftsproblemer hvor kundene ikke fikk tilgang til sine egne kontoer på grunn av leverandørfeil. Jeg tolker de positive resultatene i kundeundersøkelsen som at det ble ryddet opp ganske raskt i problemene og at bankene fikk formidlet at de tok dette svært alvorlig, sier Digranes til digi.no.

Han mener at tallene også er korrekte når det gjelder volumet på kunder. Undersøkelsen har altså ikke en feilmargin i forhold til enkeltkunder som har flere nettbank-kontoer.

Han får støtte av Erling Berrum som er ansvarlig for nettbankundersøkelsene til Norsk Gallup Institutt.

- Åpningsspørsmålet i undersøkelsen vår fokuserer på hvilken hovedbank de spurte benytter. Dermed er det ikke tilfeller av tilleggsbanker og tilleggskontoer i denne undersøkelsen, sier Berrum.

Han viser til at det er en sterk korrelasjon mellom hovedbank og nettbank for 85-90 prosent av kundene, noe som tyder på at mønsteret på nettbankbruken er i endring.

Den tidligste bruken av nettbanken var ofte kun transaksjonsorientert, med betaling av regninger og oversikt over lønnskontoene. Berrum mener at det er tegn som tyder på at stadig flere tjenester blir gjort hjemmefra på datamaskinen og ikke i filialene lenger.

Til toppen