Nesten ingen bruker IPv6

Nettet tømmes for IP-adresser, og overgangen til løsningen ligger langt bak skjema.

Nesten ingen bruker IPv6

Nettet tømmes for IP-adresser, og overgangen til løsningen ligger langt bak skjema.

Det har lenge vært klart at kommunikasjonsprotokollen IPv4 er moden for utskifting. Det største problemet skyldes dens manglende adresserom, som sakte men sikkert er i ferd med å brukes opp.

Dagens system er over tyve år gammelt, og eksperter mener at det er mindre enn 15 prosent igjen av totalt 4,3 milliarder adresser.

Overgangen til det nyere IPv6-systemet er nødvendig på sikt, blant annet for å takle et stadig større internett.

Noe av utfordringen ligger i at overgangen vil bli dyr, ettersom eldre utstyr og infrastruktur må skiftes ut. Nettets beskaffenhet gjør dessuten at oppgraderingen vil skje i ulik takt verden over.

IT-sikkerhetsselskapet Arbor Networks har undersøkt hvor langt prosessen har kommet, ved å undersøke hvor mye av dagens trafikk som kjører på den nye IP-protokollen.

Selskapet er kjent for å levere avansert utstyr og tjenester til over 70 prosent av verdens nettleverandører. Trafikken har de kartlagt i samarbeid med over 90 internettilbydere.

Forskere fra selskapet målte trafikken som fløt gjennom mer enn 2000 rutere, som til sammen utgjorde nærmere 4 terabits med data per sekund.

Undersøkelsen skal være den mest omfattende av sitt slag til nå, og konklusjonen deres er som følger:

IPv6-trafikk utgjør kun 0,0026 prosent av den totale trafikken på internett i dag.

IPv6-trafikk mellom ulike domener ser ifølge forskerne ut til å ha økt, men det har også IPv4-trafikken. Rapporten peker på at forholdet mellom IPv6 og IPv4 har holdt seg konstant det siste året.

Prosentvis står altså IPv6-trafikken på stedet hvil.

Ulike rapporter anslår at dagens adresseregime går tom for unike IP-adresser en eller annen gang i 2011, hvis man forutsetter at dagens takt opprettsholdes. Innen den tid bør overgangen til IPv6 ha økt betraktelig.

    Les også:

Til toppen