Nesten ingen vet hvordan man gir barn sikker nettbruk

Nesten 70 prosent av befolkningen kjenner ingen metoder for å gi barn og unge sikker bruk av Internett, og foreldre frykter at barna bruker nettet til å se på ulovlig innhold som sex og vold. Dette vil Filmtilsynet gjøre noe med.

Nesten 70 prosent av befolkningen kjenner ingen metoder for å gi barn og unge sikker bruk av Internett, og foreldre frykter at barna bruker nettet til å se på ulovlig innhold som sex og vold. Dette vil Filmtilsynet gjøre noe med.

De fleste norske barn og unge (hele 92 prosent) har tilgang på Internett, mens 80 prosent har tilgang hjemme. Det viser en undersøkelse analysebyrået Feedback har gjort for Statens Filmtilsyn.

- Dette er en unik dekning på verdensbasis, sier rådgiver Elisabeth Staksrud ved Filmtilsynet.

Undersøkelsen viser videre at foreldrene sier Internett hovedsakelig brukes til skolearbeid, spill, chatting, e-post og musikk.

Mange foreldre er bekymret for barnas bruk av Internett, og oppgir ulovlig innhold (sex og vold), mulighet for kontakt med overgripere og pasifisering av barn og unge som det de frykter mest.

I tillegg viser det seg at 69 prosent av befolkningen ikke kjenner noen metoder for å gi barn og unge sikker bruk av Internett, for eksempel ved hjelp av ulike filtre.

Hele 92 av de spurte i undersøkelsen sier også at de ikke kjenner til noe sted de kan kontakte for å få informasjon om tiltak som kan beskytte barn og ungdom under bruk av Internett.

- Koblet med den høye dekningsgraden, er det tankevekkende at voksne mennesker i Norge ikke kjenner til metoder eller steder man kan kontakte. Her stiller vi dårligere enn land vi kan sammenligne oss med, mener Staksrud.

- Men hvor kan man henvende seg for å få informasjon om sikker nettbruk?

- Når det gjelder barnepornografi er det Redd Barnas tipslinje eller politiet som er stedet å henvende seg. Når det gjelder andre ting, kan man for eksempel finne informasjon på våre nettsider. Men det finnes ikke noe opplagt sted, sier Staksrud til digitoday.no.

Hun legger til at Filmtilsynet kommer til å øke satsingen på informasjon og rådgivning omkring sikker bruk av Internett for barn og unge i tiden som kommer.
Men Internett er ikke bare sorgen for foreldre. De som har barn i skolealder mener, ifølge undersøkelsen, at de viktigste fordelene med Internett er lettere tilgang på informasjon og hjelp med leksearbeid.


Denne undersøkelsen er en del av et større prosjekt som har som mål å kartlegge barns bruk av Internett.

- Ett av våre viktigste satsingsområder er å øke den generelle mediekompetansen hos barn og unge, samt å informere spesielt om nye medier som Internett, sier Filmtilsynets direktør, Tom Løland, i pressemeldingen.

Til toppen