Nestenulykke for Telenor i Russland

Det som kunne synes som en dramatisk finale for det russiske mobilselskapet Vimpelcom, der Telenor eier 30 prosent av aksjene, kan likevel være avklart. Selskapet ser ut til å slippe å levere fra seg to tredeler av sine mobilfrekvenser til staten. Telenor venter imidlertid på den endelige bekreftelsen.

Det som kunne synes som en dramatisk finale for det russiske mobilselskapet Vimpelcom, der Telenor eier 30 prosent av aksjene, kan likevel være avklart. Selskapet ser ut til å slippe å levere fra seg to tredeler av sine mobilfrekvenser til staten. Telenor venter imidlertid på den endelige bekreftelsen.

Det var tirsdag at russiske myndigheter beordret de to mobilselskapene Vimpelcom og MTS til å levere fra seg to tredeler av sine mobilfrekvenser, som staten selv ville benytte i sitt eget selskap, Sonic Duo, som i mai fikk lisens til å drive mobiltelefoni i Moskva-regionen. Finske Sonera eier 30 prosent av dette selskapet, som selv om det fikk lov til å drive GSM-telefoni ikke ble satt opp med tilstrekkelig mengde egne frekvenser.

Torsdag ettermiddag ga imidlertid en talsmann for det russiske kommunikasjonsdepartementet beskjed om at beslutningen var omgjort og at den russiske regjeringen ville returnere frekvensen til de to selskapene, som i dag konkurrerer på GSM-mobiltelefoni i Moskva-regionen.

I den opprinnelige beslutningen ble Vimpelcom og MTS beordret å innen utgangen av november gi tilbake GSM-900 frekvenser, tilsvarende to tredeler av frekvensområdene som selskapene har fått tildelt. Aksjekursen til begge selskapene falt umiddelbart med rundt 20 prosent da dette ble kjent, men har siden tatt seg noe opp igjen etter at beslutningen er omgjort.

Ifølge Dow Jones Newswires er den russiske frekvenskampen ikke over med dette, for selskapet Sonic Duo trenger flere frekvenser, og det antydes nå at Vimpelcom og MTS vil bli bedt om å forhandle med selskapet om en løsning.

MTS er 40 prosent eid av Deutsche Telekom, mens det er Telenor som er den internasjonale partneren til VimpelCom med vel 30 prosent av aksjene.

I Moskva, som er det mest utviklede mobilmarkedet i landet, sitter MTS med vel 734.000 kunder, mot Vimpelcoms 615.000 kunder. Sonic Duo ventes å lansere sine tjenester neste år.

I Telenor har en ikke fått melding om at saken er avklart og pressetalsmann Steinar Ostermnann, sier at VimpelCom nå er i en dialog med russiske myndigheter om saken.

- Vi tror dette beror på en saksbehandlingsfeil, og det er gitt uttrykk for at selskapet bestrider lovligheten i det som er varslet, som er å frata VimpelCom to tredeler av frekvensområdet på GSM 900 som tidligere er tildelt.

Telenor er en av de største utenlandske investorene i Russland og har i flere ulike prosjekter investert for rundt tre milliarder kroner.

Til toppen