.Net betyr ny forretningsmodell for Internett-innhold

- .Net My Services er byggeklosser for brukersentrerte løsninger, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. - Det fører til en ny forretningsmodell for innhold på Internett.

- .Net My Services er byggeklosser for brukersentrerte løsninger, sier Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. - Det fører til en ny forretningsmodell for innhold på Internett.

Microsoft er i ferd med å ferdigstille en idé som selskapet har arbeidet med lenge, blant annet under kodebetegnelsen "Hailstorm". Under den offisielle merkelappen .Net My Services beskrives en ordning som skal viske ut skillet mellom programvare og Internett-baserte tjenester, også rene innholds- og nyhetstjenester.

- Det dreier seg om byggeklosser for å lage brukersentrerte løsninger, forklarer Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge. - Målet er at Microsoft og andre skal kunne levere tjenester som brukerne kan kombinere etter eget ønske, og få tilgang til uansett om Internett-aksessen går over mobiltelefon, hånd-PC eller vanlig PC. Tjenestene leveres i XML-format, slik at aksessapparatene selv tilpasser brukergrensesnittet etter ressursene de disponerer. Pocket PC 2002 er blant de klientene som er i stand til å håndtere XML-baserte dokumenter og tjenester.

To grunnleggende tjenester innen My Services er klare: Passport og Alert. Passport er en autentiserings- og legitimeringstjeneste som skal spille sammen med andre tjenester som på et eller annet vis må kontrollere sine brukere. Alert er en fleksibel varslingstjeneste som brukeren tilrettelegger etter ønske. Det dreier seg om neste generasjon Passport med Kerberos-standarden, slik at Passport skal kunne utveksle informasjon med andre legitimeringsordninger.

- Alert går ut på at brukeren kan sette betingelser som utløser varsler til et fritt valg av klienter, for eksempel som e-post eller som SMS-melding, forklarer Seierstad. - Du kan be om å bli varslet når budet ditt på eBay overgås, hvis saldoen på en konto beveger seg forbi en bestemt terskel og liknende ting.

Seierstad ser fram til at også andre enn Microsoft leverer tjenester innenfor rammen av .Net My Services, og nevner som eksempel hvordan utfylling og behandling av lånesøknader og andre skjemaer til private eller offentlige institusjoner kan forenkles til fordel for alle parter. Passport kan legges opp slik at den kan fylle ut skjemaene med personlige opplysninger og annen informasjon som brukeren ønsker skal formidles gjennom søknaden. Nye sikkerhetsmekanismer skal gjøre dette trygt, og gi brukeren full kontroll over både opplysningene, hvem som får tilgang til dem, og når.

- Alle som leverer tjenester innenfor rammen av .Net My Services må forplikte seg til å ikke selge, offentliggjøre eller på annen måte bruke personlige data og elektroniske spor, uten eksplisitt godkjenning fra den det gjelder, i hvert enkelt tilfelle. Vi vil sørge for at personvernet ivaretas etter det norske lovverket.

Muligheten til å kople tjenester kan gi interessante fordeler. Instansen som mottar en søknad kan for eksempel gis anledning til å skrive milepæler rett inn i brukerens personlige kalender. Nettbanken kan instrueres til å følge med i kalenderen din, og varsle om mulig misbruk av kontoen dersom det gjøres forsøk på å ta ut penger på et annet sted enn der du befinner deg.

Etter hvert skal Microsoft legge til nye My Services innen avtaleregistrering, kontaktlister, personlig profil, dokumenthåndtering og så videre. Sistnevnte skal blant annet gjøre det mulig å få lokale utskrifter av dokumenter man leter opp ved hjelp av mobiltelefonen.

Microsoft betrakter My Services som sentralt i bestrebelsene på å gjøre om programvaremarkedet fra hovedsakelig lisensorientert til hovedsakelig abonnementsorientert. En bivirkning er å viske ut skillet mellom programvare, tjenester og innhold. Derfor betraktes også My Services som et viktig tilbud til innholdsleverandører som er lei av at de som selger nettaksess er de eneste som er i stand til å tjene penger på Internett. Microsoft mener My Services kan bidra til å fornye forretningsmodellen til kommersielle Internett-tjenester.

- Microsofts egen tillempning av denne nye modellen er under bearbeidelse. Basistjenester som Passport og Alert skal være gratis. Andre personorienterte tjenester vil kreve betalte abonnementer eller andre former for betaling. Microsoft vil også søke avtaler der partnere betaler Microsoft, og selv må finne ut av hvordan de skal hente inn penger fra sine brukere, avslutter Seierstad.

Til toppen