.Net passerer J2EE i Norden

En ny undersøkelse viser at de fleste nordiske selskaper foretrekker Microsoft .Net framfor J2EE som utviklingsplattform.

En ny undersøkelse viser at de fleste nordiske selskaper foretrekker Microsoft .Net framfor J2EE som utviklingsplattform.

En undersøkelse gjort av IDC i de nordiske landene viser at .NET nå er mer attraktiv enn J2EE som utviklingsplattform og applikasjonsserver enn J2EE (Java 2 Enterprise Edition). IDC anslår at 35 prosent av alle nordiske selskaper benytter .NET i dag, mens omtrent 25 prosent benytter J2EE.

Målt i omsetning er J2EE likevel markedsleder på grunn en plattformens sterke posisjon blant de største selskapene.

.NET og J2EE beskrives av IDC som grunnleggende teknologier for en såkalt servicebasert arkitektur i selskaper hvor systemer som ellers er separate kan kommunisere med hverandre, og som gjør maskin-til-maskin-kommunikasjon med leverandører og kunder mulig.

- Det avgjørende skrittet fra Microsoft har vært å koble .NET tett til Windows sier Karsten Fogh Ho-Lanng, senioranalytiker i ÌDC, i en pressemelding.

- Ettersom de fleste selskaper benytter Windows, enten som et operativsystem på filserverne eller for automatisering i kontoret, er det koblingen til operativsystemet som har ført .NET til selskapene, sier han.

Ifølge IDC er .NET og J2EE de mest omdiskuterte standardene blant IT-ledere, og valget mellom dem har nærmest blitt et prinsippspørsmål.

- Microsoft arbeider hardt for å nå de større selskapene med selskapets nye operativsystem, Microsoft Windows Server 2003, mens J2EE-leverandørene lanserer produktpakker rettet mot små og mellomstore selskaper, der hvor Microsoft har sitt fotfeste i dag, sier Fogh Ho-Lanng.

Resultatet av disse undersøkelsene er blitt publisert i to rapporter, "NET vs. J2EE in the Nordic Region — Market Perspectives" og ".NET vs. J2EE — Essential Guidance and Future insight for Nordic Companies ". Studiene analyserer faktorene som driver markedsetterspørselen for utviklingsplattformer og applikasjonsservere.

Til toppen