.Net passerer J2EE i Norden

En ny undersøkelse viser at de fleste nordiske selskaper foretrekker Microsoft .Net framfor J2EE som utviklingsplattform.

En undersøkelse gjort av IDC i de nordiske landene viser at .NET nå er mer attraktiv enn J2EE som utviklingsplattform og applikasjonsserver enn J2EE (Java 2 Enterprise Edition). IDC anslår at 35 prosent av alle nordiske selskaper benytter .NET i dag, mens omtrent 25 prosent benytter J2EE.

Målt i omsetning er J2EE likevel markedsleder på grunn en plattformens sterke posisjon blant de største selskapene.

.NET og J2EE beskrives av IDC som grunnleggende teknologier for en såkalt servicebasert arkitektur i selskaper hvor systemer som ellers er separate kan kommunisere med hverandre, og som gjør maskin-til-maskin-kommunikasjon med leverandører og kunder mulig.

- Det avgjørende skrittet fra Microsoft har vært å koble .NET tett til Windows sier Karsten Fogh Ho-Lanng, senioranalytiker i ÌDC, i en pressemelding.

- Ettersom de fleste selskaper benytter Windows, enten som et operativsystem på filserverne eller for automatisering i kontoret, er det koblingen til operativsystemet som har ført .NET til selskapene, sier han.

Ifølge IDC er .NET og J2EE de mest omdiskuterte standardene blant IT-ledere, og valget mellom dem har nærmest blitt et prinsippspørsmål.

- Microsoft arbeider hardt for å nå de større selskapene med selskapets nye operativsystem, Microsoft Windows Server 2003, mens J2EE-leverandørene lanserer produktpakker rettet mot små og mellomstore selskaper, der hvor Microsoft har sitt fotfeste i dag, sier Fogh Ho-Lanng.

Resultatet av disse undersøkelsene er blitt publisert i to rapporter, "NET vs. J2EE in the Nordic Region — Market Perspectives" og ".NET vs. J2EE — Essential Guidance and Future insight for Nordic Companies ". Studiene analyserer faktorene som driver markedsetterspørselen for utviklingsplattformer og applikasjonsservere.

Til toppen