NetCom AB med tap

Det svenske teleselskapet NetCom AB tapte 65 millioner kroner i fjerde kvartal, men rekrutterer stadig flere kunder på både fastlinje- og mobile tjenester. Selskapet tiltrekker seg stadig flere bedriftskunder.

NetCom AB la frem foreløpige resultater for 1998 tirsdag morgen som viser en totalomsetning på 6 milliarder svenske kroner, et driftsresultat på 1,2 milliarder kroner og et resultat på 220 millioner kroner.

Omsetningsveksten fra 1997 til 1998 var hele 41 prosent.

I Sverige ser selskapet fortsatt en sterk økning i antallet mobilabonnenter. Bare i fjerde kvartal økte antallet abonnenter med totalt 124.000 til 1.279.000. Av de nye kundene er 97.000 kontantkort-kunder og 27.000 faste abonnenter. Til sammenlikning rekrutterte selskapet 12.000 vanlige abonnenter og 80.000 kontantkort-abonnenter i tredje kvartal.

I løpet av 1998 har selskapet fått 387.000 nye kontantkort-kunder. Totalt økte antallet mobilkunder med 707.000 i 1998.

Av selskapets mobilkunder er nå nærmere halvparten kontantkort-abonnenter. I det siste kvartalet har også selskapets bedriftskonsept, Tele2Mobil, utviklet seg positivt. NetCom AB skriver i en pressemelding at halvparten av de nye kundene nå er bedriftskunder.

Kunderekrutteringen har kostet relativt mye i fjerde kvartal og selskapets mobilvirksomhet i Sverige tapte 117 millioner kroner i kvartalet.

Blant kampanjene som ble kjørt i fjerde kvartal var en salgskampanje hvor Ericsson-telefoner ble pakket sammen med kontantkort. Det ble totalt solgt 85.000 slike pakker, hvorav 65.000 var aktivert ved utgangen av året.

Tele2 i Sverige hadde ved utgangen av året 1.112.000 fastlinje-abonnenter, etter en økning på 93 prosent det siste året.

I Norge hadde selskapet 194.000 kunder på fast telefoni og Internett ved utgangen av året. Det tilsvarende antallet kunder i Danmark var 423.000 ved utgangen av året.

Til toppen