NetCom-aksjer gav NetCom-gevinst

Store deler av NetCom ABs gode 99-resultat kommer fra NetCom ASA-aksjene som ble solgt i november i fjor.

Store deler av NetCom ABs gode 99-resultat kommer fra NetCom ASA-aksjene som ble solgt i november i fjor.

NetCom AB mottok over 3 milliarder kroner for aksjene i NetCom ASA, i form av aksjer i Société Européenne de Communication S.A., som er et annet teleselskap i Kinnevik-sfæren med sete i Luxembourg.

Svenske NetCom ABs resultat etter finansielle poster på 4,2 milliarder kroner inkluderte nemlig SEC-aksjene som er bokført til 3,2 milliarder kroner. NetCom AB mottok 17,8 prosent av SEC-aksjene i bytte for NetCom ASA-aksjene, som da utgjorde vel 25 prosent av aksjekapitalen i det norske mobilselskapet.

Resultatet etter skatt, inkludert NetCom ASA-byttet gav nemlig NetCom et overskudd på 3,7 milliarder kroner, eller 0,5 milliarder hvis man ser bort fra NetCom ASA-aksjen.

Dette er forøvrig i tråd med børsmeldingen fra NetCom AB i fjor der selskapet varslet et eksepsjonelt bra resultat i fjor.

Om selskapet klarer å opprettholde gevinsten per aksje på 36,29 kroner (64 øre i fjor) er imidlertid en helt annen sak.

Hos NetCom ASA opplyses det at aksjene som SEC senere har solgt i NetCom, som utgjør vel 10 prosent av den samlede aksjekapitalen i selskapet, er solgt til flere aktører.

Til toppen