NetCom-avtale med Bergensdrosjer

Drosjeeiere i Bergen tilbys nå eget NetCom-abonnement gjennom en ny avtale. Avtalen gjør at drosjeeierne vil kunne spare 2000 kroner hvert år sammenlignet med dagens avtaler, mener NetCom selv.

Drosjeeiere i Bergen tilbys nå eget NetCom-abonnement gjennom en ny avtale. Avtalen gjør at drosjeeierne vil kunne spare 2000 kroner hvert år sammenlignet med dagens avtaler, mener NetCom selv.

Avtalen er meget lik de avtalene som Oslo Taxi, Taxi Vest (Bergen), Rogaland Taxi og Buskerud Taxi inngikk med NetCom ifjor, hvor det nå er mer enn 2.000 abonnenter. Eierne og sjåførene tilsluttet Bergen Taxi vil spare ca. 2.000 kr. pr. år, sammenlignet med eksisterende avtaler. Over et år vil dette gi over 300.000 kr. i besparelser for Bergens-drosjene, skriver NetCom i en pressemelding.

Til toppen