RESULTATERFINANS

NetCom: Brøt trolig informasjonsplikten

NetCom skulle trolig informert markedet umiddelbart da Gert W. Munthe informerte styret i NetCom om at han ville gå av. Dermed har selskapet brutt informasjonsplikten overfor Oslo Børs og kan bøtelegges av børsstyret.

Jørgen Christiansen
2. mars 1998 - 15:48

I et intervju med digi.no mandag formiddag fortalte Gert W. Munthe at han informerte styret i NetCom GSM ASA allerede i november måned om at han ville slutte i selskapet. Dermed har selskapet holdt tilbake informasjon overfor markedet i rundt regnet tre og en halv måned.

Ved henvendelse til Oslo Børs får digi.no opplyst at man behandlet en tilsvarende sak i 1993 etter at Bernt Stilluf Karlsen hadde sluttet i NCL (den gang Vard). Børsdirektør Kjell Frønsdal sendte da ut et skriv til samtlige børsnoterte selskap med følgende ordlyd:

På bakgrunn av konkret sak (...) ønsker Oslo Børs å presisere forståelsen av børsforskriften § 5-2 annet ledd nr. 5 og § 10-2 annet ledd nr. 4. (...) Børsstyret vil legge til grunn at informasjonsplikten må inntre på det tidspunkt en formell oppsigelse av administrerende direktørs arbeidsavtale er fremsatt av selskapet eller dets administrerende direktør og ikke ved selve fratredelsestidspunktet

Med en slik klar tolkning av forskriften ser det ut til å være helt klart at NetCom har brutt informasjonsplikten.

Oslo Børs vil foreløpig ikke komme med noen vurdering av det som har skjedd:

- Det er naturlig at vi innhenter en forklaring fra selskapet, sier informasjonsdirektør Bernt Bangstad til digi.no.

Børsstyret kan i teorien ilegge børsbot ved en slik overtredelse av informasjonsplikten, selv om det vil bli regnet som en meget skarp reaksjon.

Det er imidlertid vanskelig å se for seg at NetCom i dette tilfellet ikke har handlet med forsett - altså bevisst tatt stilling til om markedet burde informeres, for så å unnlate å informere markedet. I så tilfelle trekker det i retning av en skarp reaksjon fra Børsstyret.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.