RESULTATERFINANS

NetCom henger på tilliten

På tross av et fall på 10 prosent fredag har NetComs børsverdi holdt seg meget godt i et depressivt marked. Den videre kursutviklingen avhenger mer av selskapets prestasjoner enn av tele-sektorens utvikling.

Jørgen Christiansen
4. sep. 1998 - 18:49

Fredagens gode nyhet var at Agresso omsider fikk tilslag på sitt bud på franske Concept SA. Kjøpet gir selskapet tilgang til et større marked og er et bevis på at Agresso fortsatt klarer å øke sitt internasjonale engasjement. Så langt har selskapet lykkes greit med sin ekspansjon i nye geografiske områder og kjøpet øker selskapets potensiale.

Torsdag ettermiddag ble det også klart at PC-Systemer fullfører sitt oppkjøp av EMData. Selskapets ledelse og ikke minst styre prater varmt om geografisk ekspansjon og større bredde i produktspekteret. Så langt er det altså det Norske markedet hvor det gjøres noe.

IT-aksjene er fremdeles ekstremt volatile, selv om gårsdagens store taper Merkantildata, i dag lå i ro.

Merkantildatas hovedkonkurrent, ARK ASA har fremdeles en lite likvid aksje. Her har vi ikke sett den helt store korreksjonen, men det kan også skyldes at selskapet i utgangspunktet ikke har vært fullt så offensivt priset.

I forbindelse med de to store børsnoterte systemintegratorene, er det interessant å se på hvor stor effekt "Asia-krise", høye renter, lav oljepris og en potensiell nedgangskonjunktur kan ha på selskapenes inntjening.

Her er det mange variable å ta fatt i, og flere av dem påvirker hverandre.

Merkantildatas Tom Adolfsen sa i vinter til digi.no at han ikke var bekymret for noen Asia-effekt på omsetning og lønnsomhet. Resonnementet var i korte trekk at norsk næringsliv i liten grad ville være påvirket av uro i Asia, og i den grad man fant at investeringstakten måtte reduseres, så regnet han det som sannsynlig at IT-investeringer ikke ville bli kuttet, da slike investeringer en knyttet mer til kostnadsbesparende tiltak.

Adolfsen har gjentatt dette resonnementet i mediene denne uken, også i relasjon til høyere renter og en potensiell nedkjøling av norsk økonomi.

Jeg mener Adolfsen har et godt poeng, men han skal ikke utelukke at et lavere aktivitetsnivå reduserer ny aktivitet og dermed også rammer IT-sektoren.

Et godt eksempel på et slikt resonnement fikk vi for kort tid siden i et intervju med konsernsjef Jan Erik Standahl i ARK ASA. Han påpekte at en lavere oljepris kan gi lavere aktivitet i oljesektoren med tilhørende næringer, og at det i hvert fall vil medføre færre nye prosjekter. Altså en helt klart negativ effekt.

Så er spørsmålet om oljesektoren vil senke investeringstakten. De siste rapportene fra SSB trekker i retning av økte investeringer i Oljesektoren.

Jeg vil likevel påpeke at det er vanskelig å se for seg at IT-sektoren skal være skjermet for en eventuell nedgangskonjunktur. Redusert aktivitetsnivå slår ut over hele linjen, selv om kanskje IT-investeringer ikke rammes like hardt som andre investeringer.

Lavere aktivitet i norsk økonomi vil trolig - alt annet like - få en negativ konsekvens for både systemintegratorer og programvarehus. Det gjenstår da å se om vi får markert lavere økonomisk aktivitet de nærmeste par årene.

Et par nyhetsoppslag fortjener en kommentar. Først og fremst DNs oppslag fredag hvor det meldes at Kværner kutter IT-kostnader. For det første har Kværner et meget stort behov for å kommunisere til markedet at de kutter kostnader. Dernest har selskapet bak seg betydelige investeringer. Det er dermed bare naturlig at dette selskapet isolert sett kutter litt relativt til de senere årene. Saken kan altså vanskelig brukes som en begrunnelse for å hevde at Merkantildata og ARK nå får problemer.

Computer Associates sa fredag at de i USA regner med at det kan ta tid før omsetningen øker igjen. Begrunnelsen var at flere større kunder var avventende til utviklingen i Asia. De kundene det her er snakk om er neppe sammenlignbare med norske industribedrifter eller norsk næringsliv generelt.

I løpet av en meget hyggelig børsdag så likevel IT-indeksen et marginalt fall. Det var i hovedsak Nera og NetCom som trakk ned med fall på henholdsvis 10 og 4 prosent.

At Nera faller vider under nivået etter de ekstreme avsetningen i forrige uke kan virke overraskende. Flere aktører har påpekt at avsetningen kan ha vært i høyeste laget, det skulle tilsi en oppside i aksjen.

Usikkerhetsmomentene er likevel betydelige. Iridium skal etter planen være i gang om tre uker. Selskapet har foreløpig ikke fått noen kontrakt med ICO og de har heller ikke fått noen kontrakt med Globalstar. For sistnevnte er toget gått, mens for ICO er det fremdeles håp. Selskapets muligheter her svekkes trolig av at Nera fremstår som betydelig svekket, og dermed ikke er en like attraktiv forretningspartner som man var for et år siden.

Transmisjonsvirksomheten har meldt om økende ordreinngang, men her er det også knallhard konkurranse fra meget store og sterke aktører.

En eventuell oppside i selskapet bør derfor i hovedsak være begrenset til hva man kan oppnå ved å skille ut deler av virksomheten og få inn andre industrielle eiere. I den sammenhengen er det først og fremst selskapets teknologi og eksisterende relasjoner som har betydning. Det finnes gode grunner til å ha en avventende holdning til selskapets utvikling.

NetCom falt kraftig fredag. Kursutviklingen har i det hele tatt vært meget volatil hele det siste året med en start i fjor sommer på 50 kroner og et toppnivå på 280 kroner i våres.

Den voldsomme verdistigningen skyldes først at selskapet var betydelig undervurdert rett og slett fordi markedet ikke hadde "skjønt" selskapet. Dernest kom en voldsom verdistigning da selskapet ble behandlet som "alle andre teleselskap". Det vil si at man legger inn vekstanslag i tråd med hva hele sektoren forventer, og legger på en bonus for mulige oppkjøp.

Teleselskap blir som kjent kjøpt opp (?).

Vi har tidligere påpekt at oppkjøpscaset er løst begrunnet, og at det er mindre sannsynlig at vi ser noen endringer på eiersiden før de store pulsespillbrikkene er lagt. Med det mener vi for det først at NetCom kan klare seg på egenhånd, dog med tette allianser, dernest at det som først må avgjøres er hva som skjer med Telenor og Telia i relasjon både til forholdet mellom de to selskapene isolert og deres relasjoner til internasjonale storaktører.

Et poeng som fullstendig har druknet i denne fokusen på bransjevekst og oppkjøpsrykter er selskapets løpende prestasjoner, relativt til sammenlignbare selskaper i inn og utland.

De har ikke vært helt på topp.

Det skyldes nok både at Telenor har levd med alt for snille regulanter (les: kombinerte eiere og regulanter), men også feilgrep og for dårlige prestasjoner i selskapet.

Likevel prises NetCom som et hvert annet teleselskap. Det kan ikke holde i lengden.

Slik det ser ut nå, legger markedet til grunn at Terje Christoffersen på kort tid klarer å heve prestasjonsnivået. Han bør være meget takknemlig for en slik tillit.

Dernest legger markedet delvis til grunn at NetCom klarer å vokse ut over dagens virksomhet. Stikkordet her har NetCom gjort en god jobb med å kommunisere: "Fremtiden er trådløs!"

En trådløs fremtid handler ikke bare om mobil-telefoni. Det er vel så interessant å se på trådløs aksess både i privat- og bedriftsmarkedet. Trådløs aksess i forbindelse med data-trafikk kan bli et solid vekstområde. Spørsmålet er om NetCom vil få med seg denne veksten.

I dag er NetCom i all hovedsak fokusert på mobiltelefoni. Det holder ikke på sikt, og selskapet har fortalt veldig lite om hva de vil gjøre på ulike områder.

Dette handler ikke bare om eventuelle oppsider for NetCom. Det er vel så viktig i vurderingen av hvor konkurransedyktig NetCom vil være som en leverandør av kommunikasjonsløsninger til næringslivet.

I dag har markedet - selv etter et kraftig kursfall - priset inn en voldsom tillit til at selskapet både blir bedre på eksisterende virksomhet og klarer en solid videreutvikling.

Det er mer tillit enn selskapet så langt har gjort seg fortjent til.

Merk: Du finner flere artikler i høyre marg som omhandler tema jeg har tatt opp i dagens kommentar. Det gjelder både uttalelsene fra Standahl og Adolfsen, diskusjonen rundt NetCom og dagens to saker om PC-Systemer og Agresso.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.