NetCom innfører Norden-pris

Fra 5. januar 2004 innfører NetCom "lik pris" i de nordiske landene - dvs. at kundene betaler det samme uansett når og hvem de ringer i Norden.

Fra 5. januar 2004 innfører NetCom "lik pris" i de nordiske landene - dvs. at kundene betaler det samme uansett når og hvem de ringer i Norden.

For en mobilkunde som er i utlandet er prisene mange og svært uoversiktlige. Det er en rekke faktorer som er med på å gjøre det tilnærmet umulig å vite hva en samtale koster; hvilken operatør som benyttes, ulike takseringsintervaller, når på døgnet man ringer, om man ringer til en mobil- eller fasttelefon, om man ringer lokalt eller til et annet land samt valutakurs-svingninger.

- Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Derfor forenkler vi prisene radikalt for våre kunder som bruker mobiltelefonen i Norden, sier Barbara Thoralfsson, administrerende direktør i NetCom.

Selskapet har hatt suksess med sin lik-pris strategi som ble innført i Norge i mai 2001. Nå utvides derfor denne prispolitikken til å omfatte Norden. Tilbudet gjelder NetComs privatkunder.

Når NetComs privatkunder reiser i Norden, blir det fra 1. januar 2004 lik pris på alle samtaler til de andre nordiske landene. Det blir også bare én pris å forholde seg til på innkommende samtaler.

Prisene er de samme uansett hvilket nordisk land man ringer til, hvilken lokal operatør som benyttes, og når på døgnet samtalen foregår. Det spiller heller ingen rolle om man ringer til en mobil- eller fasttelefon.

Det innføres samtidig lik pris når man ringer fra Norge til et av de andre nordiske landene.

- Tanken med vår lik-pris politikk, er at kundene skal ha full forutsigbarhet. Kundene har krav på å vite hva varen koster, sier Thoralfsson.

For å se hva du må betale med ditt NetCom-abonnement, se www.netcom.no.

Til toppen