NetCom kan få 250.000 i dagbøter

Post- og teletilsynet varsler 250.000 kroner i dagmulkt til NetCom.

NetCom kan få 250.000 i dagbøter

Post- og teletilsynet varsler 250.000 kroner i dagmulkt til NetCom.

Oslo (NTB-Anne M. Gøystdal): Post- og teletilsynet varsler 250.000 kroner i dagmulkt til NetCom.

Selskapet nekter å redusere prisene for tilgang til sitt nett, såkalt terminering. Tilsynet bestemte i vår at NetCom må senke prisen fra 91 til 70 øre, men det vil selskapet ikke gå med på.

– Det er oppsiktsvekkende at et selskap av NetComs størrelse nekter å følge et offentligrettslig vedtak, sier avdelingsdirektør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet til NTB.

Fikk ikke medhold
NetCom har klaget på vedtaket, men verken Samferdselsdepartementet eller namsretten ga dem medhold. Vedtaket om å senke prisen fra 1. oktober blir dermed stående.

– Dette er nokså eksepsjonelt. Noe lignende har vi aldri vært borti før, sier Olsen.

NetCom har frist på seg til neste onsdag med å kommentere varselet. Post- og teletilsynet ønsker også kommentarer fra andre aktører i telemarkedet. Det hersker nå forvirring blant andre aktører hva de skal betale for tilgang, ifølge Olsen.

Ser på saken
Selskapet fikk tirsdag varsel om å endre sine samtrafikkavtaler og standardtilbud i tråd med gjeldende regulering.

– Vi er nettopp blitt gjort kjent med saken selv. Vi må se nærmere på den før vi beslutter hvordan vi skal forholde oss til det, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl.

Det er bare de store mobilselskapene Telenor, NetCom og Tele2 som har eget mobilnett. Små aktører må kjøpe tilgang til deres nett, og prisen for tilgang kalles termineringspris. Disse inntektene utgjør en stor andel av overskuddet til de store selskapene. Post- og teletilsynet har kunngjort at termineringsprisene skal reduseres gradvis ned til 45 øre i 2010.

NetCom-sjef August Baumann uttalte til Aftenposten i august i år at vedtaket om å kutte prisene svekker NetCom vesentlig mer enn konkurrenten Telenor, og reduserer selskapets evne til å utfordre Norges største mobilaktør.

    Les også:

Til toppen