NetCom klar for fritt marked

Mot telemonopolets totale avvikling vil konkurransen om kundene tilspisses. Torsdagens prisras på mobilsamtaler til utlandet fra Netcom og deretter fra Telenor sin side er bare første kapittel i den nye konkurransesituasjonen.

En av de siste skansene for dagens telemonopol faller den 1. november, noe som gir fri konkurranse på telefonsamtaler

fra Norge til utlandet. Torsdagens korte priskrig som utspilte seg i mediene mellom NetCom og Telenor Mobil, gjør at det

blir billigere å ringe til utlandet med mobiltelefon enn vanlig telefonnett. Netcom vil fra 1. nobember leie linjer til

utenlandstrafikken fra svenske Telia og fra det multinasjonale Global One. Dette blir bare første kapittel i den nye

konkurransen som vil komme med det friere telemarkedet i Norge.

- Pris er et av parameterne vi bruker, sier informasjonssjef i NetCom, Gunnar Grythe. - I dag er det tre år siden vi lanserte nettet vårt

og startet med aktivt salg og fra starten har vi hatt som utgangspunkt at vi skal konkurrere med Telenor på pris, men vi har også

kvalitet og dekningsområde som sentrale faktorer.

Fremtidens telefonnett er et nett der den tradisjonelle telefonien fases ut til fordel for et bakkebasert mobiltelefonnett og

satellitt-telefon. Satellitt er for dyrt i dag, etter hvert som bruken øker ventes det at prisene skal gå ned. Grythe ser for seg en

plass for NetCom i denne virkeligheten. - Når denne virkeligheten kommer skal vi være tilstede med et produkt som er

konkurransedyktig. Vi er ingen pionerer, men vi skal være med på å lede utviklingen.

NetCom sin markedsandel er i dag vel 40 prosent. Grythe ser for seg at en del av de 500.000 brukerne av NMT 900 og NMT 450 vil

finne et alternativ i GSM-nettet. NMT vil sannsynligvis bli erstattet av GSM, noe som gjør at mellom 250.000 og 300.000 mobilkunder

vil velge GSM. NMT 450 har bedre dekning enn GSM flere steder og vil nok fortsette, selv om det også her finnes flere kunder som

vil velge overgang til GSM.

NetCom ser i dag på Telenor som sin viktigste konkurrent. Men Grythe tror at også andre aktører vil se på Norge med interesse etter

hvert som telemonpolet forsvinner helt. - Telia og Global One er mulige aktører på det norske markedet som også vil møte

konkurransen fra, tror Grythe.

Til toppen