NetCom-kontrakt i Midt-Norge

NetCom skal levere all utenlandstelefoni til de største utdannings og forskningsinstitusjonene i Sør-Trøndelag.

NetCom skal levere all utenlandstelefoni til de største utdannings og forskningsinstitusjonene i Sør-Trøndelag.

Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST), Stiftelsen for teknisk og industriell forskning (SINTEF) Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) som blir NetComs nye kunder. De fire institusjonene lyste ut utenlandstelefonien på anbud.

Besparelsen ved å inngå et samarbeid med NetCom utgjør i overkant av 2 millioner kroner. Telefonkostnadene til utlandet er på ca. 5, 3 millioner kroner, basert på dagens ringevolum for institusjonene.

Til toppen