Netcom krever 907 millioner i erstatning

Mobilselskap og forhandlernett utveksler gigantkrav og møtes i retten.

Netcom krever 907 millioner i erstatning
Bilde:

Netcom og telekom-forhandlerkjeden Log skrev i 2006 under en eksklusiv distribusjonsavtale.

I fjor høst kjøpte mobiloperatøren Ventelo opp Log-gruppen, og nå trekker forhandlergruppen og Netcom hverandre for retten.

Netcom krever 907 millioner kroner for det de mener er kontraktsbrudd etter at Log begynte å selge produkter fra Ventelo.

Log-gruppen har levert et motkrav på 45 millioner i erstatning fra Netcom, og hevder seg kastet ut av mobiloperatørens salgssystem uten forvarsel.

Ventelo mener avtalen ble inngått bare med KS Log AS, ett av de syv Log-selskapene. Netcom mener på sin side at avtalen var eksklusiv for hele gruppen.

- Log kunngjorde for en tid tilbake at de skal selge produkter og tjenester for Ventelo. Da henvendte vi oss til dem og spurte hvordan de skulle oppretteholde den eksklusive avtalen vi hadde med dem, men hørte aldri noe. Når vi ikke fikk svar så ble det til at vi stevnet dem for retten, sier kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i Netcom til digi.no.

Log-gruppen er uenig med Vederhus sin fremstilling.

- Det er feil at Netcom ikke fikk svar på brevet de sendte. Det ble avtalt et møte hvor dette brevet skulle besvares, men Netcom avlyste ba om skrifltig tilbakemelding isteden. Fem virkedager senere ble alle tilganger i Netcom sine salgssystemer stengt umiddelbart og uten varsel. Brevet var bare sendt til ett av de syv selskapene, de andre seks selskapene fikk ingen forespørsel fra Netcom, sier Fredrik Vetteren, daglig leder i Log-selskapene, Fredrik Vetteren til digi.no.

Han mener det ikke foreligger dokumentasjon for det Netcom hevder.

- Ingen avtale om eksklusivitet er brutt fra vår side, men hele avtaleforholdet ble likevel opphevet med umiddelbar virkning fra NetCom sin side, sier Vetteren.

I en pressemelding heter det at teleselskapet Ventelo la til grunn at alle eksisterende avtaler mellom Log og NetCom skulle respekteres og videreføres også etter at Ventelo kom inn på eiersiden:

- NetCom hadde ingen rett til å kaste oss ut av sitt salgssystem. Det har medført betydelige tap for oss, og mange problemer for de kundene vi håndterte på vegne av NetCom. NetCom har heller ikke betalt godtgjørelse for faktisk solgte abonnement i tiden frem til de stengte oss ute av sitt salgssystem, hevder Ventelo Log-styreleder Per Morten Torvildsen.

- Brutal fremferd

I meldingen kaller Torvildsen Netcoms avgjørelse for brutal fremferd og rå bruk av makt fra en dominerende aktør ovenfor en liten forhandler.

- Det får stå for deres regning. Netcom mener deres opptreden utgjør et kontraktbrudd. Det er beklagelig at det har gått som det har gått, men vår reaksjon er på sin plass, sier Vederhus.

- Kravet på 907 millioner høres fryktelig høyt ut?

- Det er viktig å presisere at vi krever erstatning etter rettens eget skjønn. Summen er basert på Log sine egne prognoser til Netcom da vi inngikk samarbeid med dem, og er basert på forholdet til forventet kundestigning i avtaleperioden, sier Vederhus.

Log avviser på sin side at deres prognoser var på et slikt beløp. De mener det gigantiske erstatningskravet er et tall som er tatt ut av luften.

- Et erstatningskrav på 907 millioner kroner må være basert på tall-lek. NetCom har ingen krav på erstatning fra de stevnede selskapene, sier Vetteren.

Les mer om: