NetCom krever politisk handling

NetComs toppsjef Terje Christoffersen er meget overrasket over PTs pålegg om å gi Sense Communications tilgang til Telenor Mobils nett. Christoffersen mener beslutningen er feil, vil være skadelig for konkurransen i telesektoren og ødelegge finansmarkedenes tillit til norske myndigheter.

NetComs toppsjef Terje Christoffersen er meget overrasket over PTs pålegg om å gi Sense Communications tilgang til Telenor Mobils nett. Christoffersen mener beslutningen er feil, vil være skadelig for konkurransen i telesektoren og ødelegge finansmarkedenes tillit til norske myndigheter.

Sist torsdag vedtok Post- og Teletilsynet (PT) at Sense Communications (tidligere NetSystem International) skal få tilgang til Telenor Mobils nett, uten selv å ha et mobilnett i Norge. Telenor Mobil vil trolig anke avgjørelsen til PTs råd, men det er høyst uklart om en slik anke vil føre frem.

Konsekvensen av vedtaket er at vi i løpet av meget kort tid kan få en tredje mobil-aktør i Norge. Vedtaket kan også medføre at Telia krever endringer i konsesjonsvilkårene for GSM 1800, før de starter sin utbygging. Dersom Telenor blir pålagt å gi Sense tilgang til sitt nett, vil en slikt pålegg trolig i praksis også gjelde NetCom.

- Nå som Sense har fått tilgang til Telenor Mobils nett, vil du tilby dem trafikken hos deg i stedet, slik at du får øket trafikkvolumene i ditt nett, Terje Christoffersen?

- Jeg stiller meg fullstendig uforstående til dette vedtaket. Dette fremmer ikke konkurransen i telesektoren, sier adm. dir. Terje Christoffersen til digi.no.

Christoffersen mener produksjon av mobile kommunikasjonstjenester består av både infrastrukturtjenester og selve tjenesteinnpakkingen og markedsføringen.

- Hele incentivet til å videreutvikle infrastrukturen blir borte dersom en hvilken som helst aktør kan kreve tilgang til denne delen av vårt produksjonsapparat, mener Christoffersen.

- Slik vi forstår PT så vil prisingen av denne tilgangen følge prinsippet om kostnadsorienterte priser. Da får dere jo dekket de kostnadene dere har?

- Hva PT mener med kostnadsorienterte priser er høyst uklart. Basert på de diskusjonene vi har hatt med PT så langt kan ikke vi si oss enig i de definisjonene PT har foreslått.

- Så lenge du får dekket dine kostnader er det vel det som tellere. Du støter på akkurat den samme problemstillingen når nettverksdivisjonen i NetCom skal prioritere utbygging av din infrastruktur i forhold til hva markedsavdelingen klarer å selge, og hvilke priser de oppnår?

- Koordineringen av de ulike delene av NetCom er meget komplisert både teknisk og økonomisk. Det er nettopp en av grunnene til at vi mener det blir feil å gi en ny aktør tilgang til kun en del av vårt produksjonssystem

- Så du mener NetCom og Telenor skal få lov til å ta ut en form for renprofitt som belønning for at de har bygget ut sine mobilnett i Norge?

- Det jeg sier er at vi har tatt betydelige investeringer både i infrastruktur og utvikling av markedet. Med en slik beslutning vil vi ikke lenger ha et incentiv til å videreutvikle infrastrukturen i Norge. Det vil skade både oss, Telenor Mobil og kundene våre, og kan umulig være i tråd med myndighetenes mål for telepolitikken. Norske myndigheter ønsker konkurranse for å få reduserte priser og lavere kostnader.

- Mener du PT her går ut over de rammene de er gitt av de politiske myndighetene.

- Ja, dersom dette vedtaket blir stående må saken løftes opp på politisk nivå. PTs overkjøring av Telenor Mobil er direkte i strid med de telepolitiske signalene som er gitt tidligere.

- Det som til nå har vært en deregulering av telesektoren er i ferd med å bli en markedsregulering hvor myndighetene går inn for å regulere detaljer i forholdet mellom de ulike aktørene.

- Jeg synes det er ganske karakteristisk for Norske myndigheter at når de først skal gripe inn i telesektoren, så er det den konkurranseutsatte delen de tar tak i. Det er fremdeles et stort behov for deregulering av Telenor-monopolet, spesielt på fastlinje-telefoni. Likevel prioriterer myndighetene å gå inn på den eneste delen av telesektoren hvor vi i gjennom flere år har sett en meget skarp konkurranse, påpeker Christoffersen.

Terje Christoffersen tror det kan bli særdeles vanskelig å reise risikokapital til videre infrastrukturutbygging i Norge dersom myndighetene opprettholder PTs vedtak.

- Jeg kan ikke se hvorfor man som investor skal være interessert i å skyte penger inn i ytterligere risikofylte investeringer uten sikkerhet for at man kan tjene inn igjen investeringen.

- Så langt har da NetComs eiere hatt en meget hyggelig avkastning på innskutt kapital?

- Det er helt korrekt, men vi har da også to milliarder i gjeld som skal betales tilbake, sier adm. dir Terje Christoffersen. Han viser til at selv om investorene i dag sitter med en betydelig papirgevinst, så er den basert på at NetCom i årene som kommer vil generere gradvis større overskudd.

Til toppen