NetCom kritiserer teletilsynet for treg saksbehandling

NetCom nøyer seg ikke med å kritisere Telenor for det de mener er diskriminerende prising av mobiltjenester. Også Post- og teletilsynet får gjennomgå. NetCom mener tilsynet arbeider for tregt.

NetCom nøyer seg ikke med å kritisere Telenor for det de mener er diskriminerende prising av mobiltjenester. Også Post- og teletilsynet får gjennomgå. NetCom mener tilsynet arbeider for tregt.

- Vi mener tilsynet burde arbeide noe raskere, sier markedssjef for engrosmarkedet i NetCom, Lars Ritland. Han viser til at NetCom for over ett år siden klaget Telenors priser inn for Post- og teletilsynet etter at samtaler mellom de to selskapene ikke førte fram.

- Vi fikk et inntrykk av at Post- og teletilsynet selv ikke satt med kapasitet til å gå dypere i prisbildet og vi har derfor valgt selv å bekoste utarbeidelsen av en rapport som sier mer om prismekanismene i mobilmarkedet, sier han. - Vi tror derfor at det kan være noe enklere å ta tak i dette nå, som det allerede er erkjent av Post- og teletilsynet som et problem.

Rapporten "Analyse av det norske mobilmarkedet med fokus på ulikheter i trafikkprisingen" er utarbeidet av Norsk Telecom ved Tore Aarønæs. Ritland sier at rapporten gir noen klare sammenhenger i det norske mobilmarkedet. Ifølge Ritland er det generelle problemet at Telenor har en overpris for samtaler til og fra NetCom på nesten to ganger det selskapet tar for intern trafikk, uten at dette kan tillegges et annerledes kostnadsnivå.

- Vi ser også at Telenor i markedsføringen av tjenestene i enkelte kampanjer har lagt vekt på at en er utenfor når en ikke er kunde av Telenor. Det er dette vi ser i selskapets priser også, at NetComs kunder betaler betydelig mer for å ringe inn til Telenor Mobil, enn hva Telenor Mobils kunder betaler for å ringe inn til NetCom.

Administrerende direktør i NetCom, Barbara Thoralfsson, sier at utgangspunktet er at konkurranse er bra. - Og konkurranse er det når kundene fritt kan velge mellom produkter og priser. Men vi ser at det skapes et industrielt hinder med Telenors prisforskjell.

- Folk, spesielt unge folk som er de som har størst fokus på betingelsene i markedet, sier til meg at de ikke tør å bytte til NetCom fordi alle vennene har Telenor. Mange forventer at en vil falle utenfor vennegjengen om en bytter operatør på grunn av prisforskjellene. Det er prisforskjellene vi reagerer på, sier hun.

Ritland tror også at prisregimet i dag vil gjøre det vanskeligere for tredje og fjerdeaktør å etablere seg i mobilmarkedet.

Aarønæs sier at markedet med tre mobilaktører kanskje hadde operert med mer like priser, noe en ser i Sverige og Danmark der prisene operatørene tar for samtaler fra andre mobilnett (terminering) ikke er så ulike som i Norge.

- Analysen er basert på priser som var kjent i markedet per mars, forteller han, og legger til at rapporten belyser de ulike prisene i markedet. - Det blir opp til andre å avgjøre om dette ligger innenfor regelverket eller ikke, sier han.

Aarønæs konkluderer med at prisene på mobiltjenester har falt, men ikke like mye.

- Vi ser at det billigste er å ringe internt i en operatørs mobilnett, mens det nest billigste er å ringe til et fastnett. Dyrest er det å ringe fra et mobilnett til en annen operatørs mobilnett. Her har det ikke vært mye prisfall, og minst fra Telenors side.

- Det har til dels vært dyrere for Telenor å sende trafikk inn i NetComs nett, men dette forklarer ikke prisforskjellen.

Rapporten beskriver et prisbilde der operatørene taper penger på intern trafikk, men tar dette igjen på avgiftene som tas for samtaler fra konkurrentens nett. I og med at Telenors nett er det største er det Telenor som får størst fordeler når en tar en høyere pris fra NetComs kunder, som oftest vil ringe nettopp til Telenors mobile eller faste nett.

- Den tradisjonelle melkekua til operatørene er nettopp denne termineringsavgiften. Så langt har teletilsynene hatt størst fokus på origineringsavgiften, det vil si den avgiften en operatør får for å sende trafikk til en annen operatørs nett. Ifølge Aarønæs er det først nå tilsynene har begynt å se på termineringsavgiften, det vil si det en operatør tar for å motta trafikk fra et annet mobilnett. - Denne "importavgiften" brukes flittig som et konkurransevåpen i dag.

Ifølge NetCom skaper prisbildet også store problemer for kundene som ikke vet hva de faktisk betaler for samtalene.

Informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas, sier at Telenors priser i sum rettferdiggjør den forskjellen det er mellom de to selskapenes priser.

- Vår tolkning er at vi ikke skal kostnadsorientere enkeltpriser, men den totale summen. Her er vi tydeligvis uenige om tolkningen av forskriftene.

Heldaas sier også at han reagerer på at Ritland i NetCom slår fast at Telenor ikke er kostnadsorienterte. - Det mener vi at vi er, sier Heldaas og vil påpeke at dette er en påstand, ikke et faktum.

Han understreker også at selskapet tjener penger på alle trafikkstrømmer. - Vi kryssubsidierer ikke.

Heldaas kan ikke si om Telenor Mobil vil etablere en forenklet prisplan, som NetCom gjorde fra og med 1. mai. Dagens prisplan er tilpasset bruksmønsteret til kundene og å utnytte nettet best mulig.

- NetCom må få lov til å kritisere våre priser, men så må også vi få lov til å svare. Og så må teletilsynet finne en løsning, sier Heldaas.

Til toppen