NetCom-kundene ringer mer

Fra andre til tredje kvartal i år steg omsetningen for hver NetCom-kunde med 8 prosent.

Dette hjelper litt på NetComs budsjetter som ellers viser at selskapet så langt i år har mistet 50.000 kunder. Men NetCom har også fått 60.000 nye kunder, noe som gir en netto så langt i år på vel 10.000 kunder. Det som gjør at NetCom-ledelsen ser lyst på situasjonen er at halvparten av årets nye kunder kom til det siste kvartalet.

Det er i hovedsak de dårlige kundene som forsvinner. 3/4 deler av kundene som NetCom kvitter seg med har telefonert for mindre enn 50 kroner. Det er med andre ord i en rekke av de som handlet mobiltelefon for en krone i fjor som nå forsvinner ut av bildet, til NetCom-ledelsens glede.

NetCom opprettholder sitt mål om ta 40 prosent av GSM-markedet. I dag ligger NetCom sin markedsandel på i underkant av 40 prosent i markedet og i overkant av 20 prosent av totalmarkedet for mobiltelefoner, NMT inkludert.

- Vi vil redusere provisjonssatsene ned i nær framtid, sa administrerende direktør Gert Munthe i NetCom på en pressekonferanse onsdag. Dermed følger han eksemplet fra Telenor Mobil. Munthe sa at det er ikke lenger billige telefoner men høy kvalitet som skal selges. - Dette vil både kundene og vi tjene på, sa han.

NetCom forbreder seg også på at det i 1997 blir hardere priskonkurranse ved at prisen på tellerskritt i Telenor faste nett vil reduseres ytterligere. - Vi regner med at marginene på telefonering fra fastnett til mobil og visa versa blir redusert. Her er vi pålagt å følge de marginene Telenor tar, sa Munthe, som la til at Net Com er forbredt på å redusere prisene på mobilsamtaler ytterligere i 1997 om det er nødvendig.

;