Netcom kutter dypt i staben

Netcom skal kutte i staben. Årsaken er priskutt Post- og teletilsynet har pålagt Netcom.

Netcom skal kutte i staben. Årsaken er priskutt Post- og teletilsynet har pålagt Netcom.

digi.no fikk i formiddag et tips som Netcom nå bekrefter. Selskapet har avholdt to allmøter, et i Trondheim og et i Oslo, for å informerer de ansatte om en runde med oppsigelser.

Kommunikasjonsdirektør Guri Wormdahl bekrefter overfor digi.no lekkasjene om at 60-80 ansatte må finne seg nye jobber.

Kuttene vil dermed ramme Netcom ganske tungt. Selskapet har i dag 730 ansatte, primært spredd på kontorene Oslo og Trondheim.

- Stillingene som skal effektiviseres er ikke identifisert og vi vet derfor ikke det nøyaktige antallet. Dette skal nå avdelingsledere arbeide med.

Kuttene skal skje raskt

- Ny organisasjon skal være på plass 1. desember, forteller Wormdahl til digi.no.

Årsaken er klar. Sent i september vedtok Post- og teletilsynet dype kutt i de såkalte termineringsavgiftene - inntektene mobilselskapene får av at andre ringer deres kunder.

Tiltakene vil redusere Netcoms årlige inntekter med 250-300 millioner kroner, fortalte Netcom-sjef August Baumann til Dagens Næringsliv 7. oktober. Selv om Netcom går med store overskudd, ser selskapet seg nå nødt til å kutte i kostnadene.

Priskuttene vil merkes av Netcom, men selskapet vil likevel sitte igjen med marginer mange vil misunne dem. Bare i løpet av andre kvartal i år fikk det TeliaSonera-eide et driftsoverskudd på hyggelige 642 millioner svenske kroner.

Baumann åpnet tidligere i oktober for at det kunne komme oppsigelser og nå slår altså dette til.

Netcom er dog ikke alene. TeliaSonera arbeider med store kostandskutt, men i utgangspunktet har ikke disse utløst noen effekter i Netcom.

Til toppen