Netcom lover mindre mobil-masing

Med ny teknikk lover Netcom mindre irriterende mobilsamtaler rundt deg.

Netcom lover mindre mobil-masing

I utgangspunktet skulle man tro at lydkvaliteten for det meste var bestemt av hvilken mobil man har og GSM-standarden , men nå lover NetCom store forbedringer med teknikk de innfører i nettet.

Dette vil la flere av oss prate lavere og dermed forstyrre hverandre mindre.

- Vi har lagt til ny funksjonalitet i nettet vårt som forbedrer taleopplevelse og lydkvalitet. Nå kan du senke stemmevolumet – bakgrunnsstøyet vil være langt mindre forstyrrende for personen i den andre enden, sier NetComs tjenestesjef for tale, Hans Petter F. Riise-Hanssen.

VQE (Voice Quality Enhancement) er en oppgradering av radionettet som fører til forbedret lydkvalitet. Ny funksjonalitet er tilført nettet, og samtlige basestasjoner er oppgradert. Tiltaket reduserer bakgrunnsstøy, tilfører automatisk nivåkontroll og kansellerer eventuelle ekko under samtalen.

Kvalitetsforbedringen reduserer bakgrunnsstøy, slik at samtalen ikke forstyrres av omgivelsene personen på den andre linjen befinner seg i. Det er også innført automatisk nivåkontroll, slik at lav lyd forsterkes mens høy lyd dempes.

- Forbedringene vil merkes ekstra godt i det offentlige rom, der støy fra omgivelsene og forstyrrelser på mobilnettet noen ganger fører til at folk hever stemmen unødvendig mye. Når du ringer fra bussen vil den du snakker med merke mindre av trafikkstøyet, og lydnivået vil justeres automatisk etter stemmen din, forklarer Riise-Hanssen.

I NetComs befolkningsundersøkelse høsten 2006 kom det frem at halvparten av oss irriterer seg over andres mobilvaner. Mer enn hver tredje sier at det bryr dem lite om andre overhører samtalen når de snakker i mobilen. Like mange har overhørt samtaler med strengt privat eller konfidensielt innhold.

- Med forbedringen av talekvaliteten fjerner vi flere av irritasjonsmomentene forbundet med mobilbruk i det offentlige rom. Vi håper at tiltakene kan bidra til en bedre mobilopplevelse for folk flest, avslutter tjenestesjefen.