- NetCom må følge kunden ut av landet

- Vi må kunne følge våre bedriftskunder ut av landet. På tre til fem års sikt medfører det at NetCom må være del av en større struktur eller inngå tette allianser med aktører i andre land, sier selskapets toppsjef, Terje Christoffersen, til digi.no

- Vi må kunne følge våre bedriftskunder ut av landet. På tre til fem års sikt medfører det at NetCom må være del av en større struktur eller inngå tette allianser med aktører i andre land, sier selskapets toppsjef, Terje Christoffersen, til digi.no

- Det er ikke få spekulasjoner vi har hørt om oppkjøp av NetCom, Christoffersen?

- Nei, de ryktene ser ut til å dukke opp heller ofte. Det som kanskje er litt spesielt er at markedet tror vi får fusjoner i telesektoren fordi Daimler Bentz og Chrysler fusjonerer... Jeg tror vi vil se endringer på eiersiden i NetCom. Om det skjer i løpet av 2, 12 eller 22 måneder er et åpent spørsmål. For bare få år siden snakket man om at på sikt ville tele-sektoren domineres av tre til fire globale giganter. På fem til ti års sikt tror jeg heller på noen få store og en rekke små-selskap.

- Spekulasjonene rundt oppkjøp av NetCom fokuserer gjerne på de nåværende eierne. Hva har de egentlig å tilføre?

- Det paradoksale er vel at slik situasjonene er i dag, så er det egentlig ingen som har erfaring med hvordan vi skal drive utviklingen videre. Da vi startet var eierne til stor hjelp fordi de satt med kompetanse på telefoni, teknologi, finansiering og sågar merkevarebygging. Nå har vi i Norge en penetrasjon på 40 prosent av markedet. Et slikt marked er det ingen som har erfaringer med. Dermed kan du si at dag er situasjonene snudd på hodet. Våre eiere henter erfaring fra NetCom som de kan bruke i andre markeder.

- Et spørsmål som har ligget i luften de siste to årene er om NetCom på sikt kan klare seg alene, eller om dere må inngå i en større enhet. Vi har selv hevdet at det er vanskelig å peke på kostnadssynergier som rettferdiggjør en sammenslåing med et annet selskap.

- Jeg er overbevist om at NetCom i løpet av tre til fem år vil bli alliert med et globalt system. Det betyr ikke at vi må være en del av et globalt selskap.

- Du bruker formuleringen globalt system. Hva legger du i det? Det er vel ikke akkurat internasjonal trafikk som er det viktige her?

- Nei, tellerskritt er nærmest å regne som et commodity-marked. Det som imidlertid blir viktig på sikt er at vi kan følge våre kunder ut av landet.

- Hva legger du i det?

- Telefoni er i dag en isolert tjeneste. Etter hvert som data og telekommunikasjon smelter sammen, vil vi se at bedriftsmarkedet kjøper integrerte kommunikasjonsløsninger. Enkelte av våre bedriftskunder har datterselskap eller kontor i utlandet. I dag velger disse kundene å kjøpe kommunikasjonsløsninger fra lokale eller regionale teleselskap. Vi vil se at et selskap, når de skal kjøpe en integrert kommunikasjonsløsning, vil sentralisere forholdet til leverandørene og velge en leverandør som kan levere tjenester i alle landene de er representert. Det betyr at vi, for å være konkurransedyktige i bedriftsmarkedet, vil ha behov for tette alliansepartnere i andre land. På samme måte vil en alliansepartner kunne tilføre oss nye kunder fordi de har lokale kunder med kontor i Norge.

- Du sier at en slik utvikling vil medføre at dere trenger alliansepartnere i løpet av tre til fem år. Hva er det som er avgjørende for det tidsperspektivet?

- Jeg tror at alliansepartnere først og fremst vil bli nødvendige innen Norden. Det som driver utviklingen her er kravet til mobilitet koblet med at data og teletjenester flyter over i hverandre. Hvor lang tid det tar før slike løsninger penetrerer markedet er usikkert, men jeg tror ikke det blir noe fart i det før etter tusenårsskiftet.

- Du gir vel her også en begrunnelse for at en av dine eiere vil ønske å kjøpe ut resten av eierne for å skape et nordisk teleselskap som kan betjene selskap med kunder i alle nordiske land? Ameritech vil for eksempel være villig til å betale en premie på markedskursen dersom man kan skape et slikt selskap.

- Du kan nok se på det slik ja, men det blir en spekulasjon.

- På den annen side, dersom det utkrystalliseres en struktur i Norden med en selvstendig aktør i hvert land, så vil vel disse selskapene ha mulighet til å hente ut den samme gevinsten ved å inngå et tett samarbeid?

- Det er godt mulig, men nå trekker du analysen såpass langt at det blir vanskelig for meg å kommentere den. Poenget er at vi på sikt trenger tette internasjonale alliansepartnere for å være konkurransedyktige i deler av bedriftsmarkedet. Om det vil skje ved at vi blir en del av et globalt selskap, eller om vi nøyer oss med å inngå allianser, er et åpent spørsmål.

- Finner du andre begrunnelser for at dere bør være del av et større internasjonalt teleselskap?

- Det nevnes fra tid til annen at det kan ligge fordeler i utvikling av nye produkter og tjenester. Jeg er ikke sikker på at dette stemmer. I internasjonale selskap ser man i stadig større grad at produktutvikling plasseres lokalt eller regionalt. Det kan for eksempel skyldes at man trenger nærhet til markedet i arbeidet med utviklingen av nye produkter, avslutter Christoffersen.

Til toppen