Netcom må senke termineringspriser

Termineringsavgiften er en pris per minutt som belastes en operatør når en av deres kunder ringer til en kunde i et annet nett. Så er det opp til operatøren å velge hva prisen skal være for sine kunder. Ofte er den lavere en termineringsavgiften, og så tar operatøren igjen det med å tjene mer på noe annet.

I dag kan Netcom kreve 91 øre for hvert minutt en Telenor-kunde ringer en av deres abonnenter, mens Telenor kan kreve 65 øre for samtaler som går den andre veien.

Post- og teletilsynet har lagt opp til at både Netcom og Telenor gradvis må redusere sine termineringspriser, og at de etterhvert vil ende opp på samme nivå.

Det likte ikke Netcom, og de hevder at dette vil gi Telenor en stor fordel fordi de er størst og dermed kommer bedre økonomisk ut av like termineringspriser. Netcom gikk derfor til sak med en begjæring om midlertidig forføyning, slik at prisene ikke skulle bli iverksatt fra 1. oktober.

Den ble ikke tatt tilfølge, og Samferdselsdepartementet har avslått anmodningen om utsettelse, skriver teletilsynet på sine sider.

De nye termineringsprisene vil derfor gjelde fra 1. oktober i år.

    Les også:

Til toppen