BEDRIFTSTEKNOLOGI

NetCom med prefiks til gammel pris

NetCom fikk i går medhold hos Post- og Teletilsynet (PT) i at de skal ha tilgang til Telenors aksessnett uavhengig av en ny samtrafikkavtale. PT legger til grunn at trafikken som genereres ved bruk av prefiks 1515 skal prises i henhold til den gamle samtrafikkavtalen med Telenor.

Jørgen Christiansen
10. mars 1998 - 11:13

Dette innebærer at NetCom nå kan tilby sine mobilkunde (og alle andre forøvrig) å bruke prefiks 1515 til rikstelefoni, utenlandssamtaler og samtaler til mobiltelefoner, men til priser som er regulert av den samtrafikkavtalen som utløp 8. mars 1998.

NetCom hadde også bedt PT vurdere om Telenor hadde anledning til å sende trafikk fra fastnettet til NetComs abonnenter via Sverige. Årsaken til at NetCom ønsket dette stoppet er at trafikk inn til NetCom fra utlandet reguleres av internasjonale avtaler og er billigere enn trafikk fra Telenor til NetCom i Norge. NetCom har hevdet at slik såkalt "refiling" er et brudd med avtalen om GSM fra 1993. PT avviser dette, da problemstillingen ikke er eksplisitt diskutert i avtalen.

Telenor har nektet NetCom muligheten til å benytte prefiks med den begrunnelsen at ny avtale om samtrafikk ikke var inngått. PT avviser at Telenor har anledning til dette, og anfører at Telenor i så tilfelle må sannsynliggjøre at det ikke er teknisk og økonomisk mulig å gi NetCom slik tilgang. PT finner det ikke sannsynliggjort at så er tilfelle, og kan ikke se at NetComs prising av terminert trafikk i eget nett gir grunnlag for å nekte NetCom bruk av prefiks.

I sin argumentasjon legger PT vekt på at Telenor med sin sterke markedsstilling har bevisbyrden når man nekter NetCom tilgang på tjenester.

Partene reguleres nå av en midlertidig avtale frem til 20. mai.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.