NetCom med tre ankepunkter til Brussel

NetComs klage over Telenors adferd som nå er sendt til ESA inneholder tre hovedpunkter. Alle punktene berører samtrafikken mellom Telenors monolpolvirksomhet og NetComs abonnenter.

Som vi antok i digi.no tidligere tirsdag ville klagen til EFTAs overvåkningsorgan ESA fokusere på Telenors bruk av kontrollen med aksessnettet i forhold til samtrafikken mellom Telenor og NetCom.

Nå melder NetCom at det er følgende tre punkter som er tatt med i klagen:

 • Telenor har nektet NetCom adgang til fastlinje-markedet. Telenor har nektet å iverksette

  NetComs tildelte prefiks (1515), på tross av at det norske telemarkedet ble fullt liberalisert

  1. januar i år.

 • Telenor forsøker å diktere NetComs utsalgspris for samtaler fra Telenor som går til NetComs

  abonnenter. Det er prinsipielt viktig for NetCom at det er NetCom som fastsetter denne prisen.

  Både NetCom og Telenor ønsker at det skal bli billigere å ringe til mobiltelefon, men de

  prisene Telenor ønsker å fastsette nærmer seg dumpingpriser. Dermed blir NetCom holdt på en

  armlengdes avstand og det blir vesentlig vanskeligere for nye aktører.

 • Telenor har de siste månedene sendt trafikk fra sine fastlinje-abonnenter til NetCom via

  utlandet (refiling), slik at samtalen hos NetCom blir registrert som en samtale fra utlandet.

  Dette er kontraktsbrudd, og gir NetComs abonnenter et dårligere produkt ved at nummervisningen

  forsvinner.

NetCom mener at disse tre punkten bryter med forutsetningene om konkurranse på like vilkår. Det gjentas at Telenor opptrer som en "gammel monopolist" og misbruker sin dominerende markedsposisjon.

Se forøvrig relaterte saker i høyre marg.

digi.no kommer tilbake med Telenors syn på saken i løpet av dagen.

Til toppen