NetCom mener Telenor Mobil prisdiskriminerer

Mobilselskapet NetCom klager til Post- og teletilsynet på det selskapet mener er prisdiskriminering fra Telenors side. Telenorkundene betaler mer for å ringe til NetCom enn i Telenors eget nett, noe NetCom mener er konkurransevridende.

For å underbygge sin klage har NetCom bedt Norsk Telecom utarbeide en analyse som viser at dagens prismekanisme gjør det mer attraktivt å bli kunde i Telenor i forhold til NetCom.

NetCom mener rapporten dokumenterer en grunnleggende forskjellsbehandling av trafikk som skal til kunder hos NetCom og trafikk som skal til Telenor Mobils egne kunder, og mener denne forskjellen ikke kan begrunnes i økte kostnader ved trafikken til NetCom. NetCom mener denne forskjellen er i strid med forbudet mot ikke-diskriminerende vilkår.

I rapporten heter det at det eksisterer betydelige prisforskjeller på trafikk til andre mobilnett i forhold til trafikk i eget nett, samt at det er vesentlige prisforskjeller på de to mobiloperatørenes priser for trafikk til konkurrentens nett. Trafikk fra Telenor Mobil til NetCom prises i gjennomsnitt 30 til 50 prosent høyere enn motsatt vei og at det er etablert et prisnivå for trafikk mellom operatører med priser på 160 til 170 prosent høyere enn trafikk som starter og slutter i eget nett.

NetCom menerTelenors priser til kunder i andre nett er satt "tilfeldig og skjønnsmessig basert på det formål å være innelåsende, konkurransevridende og samtidig maksimere Telenor Mobils inntjening ved å "melke" ut overpris av kunder som mangler oversikt over hvem de ringer til", skriver direktør for samfunnskontakt i NetCom, Torild Skogsholm, til Post- og teletilsynet.

Selskapet mener prissettingen er særdeles uoversiktlig situasjon for brukerne, og at kunder som har sine abonnement hos NetCom eller ringer til kunder i NetCom kryssibsidierer andre kunder i Telenor Mobil. De som nyter godt av denne kryssubsidieringen er de kundene som har samlet alle sine abonnement hos Telenor Mobil, mener NetCom.

"På denne måten forsterkes den negative virkningen diskrimineringen har på konkurransesituasjonen og forbrukernes valgfrihet og evne til å orientere seg i markedet", heter det.

For brukerne i det største nettet, det vil si Telenor og Telenor Mobils nett får betydelig lavere priser ved å ringe internt, og høyere priser med en gang en samtale tas ut av Telenors nett.

Dette gjør det betydelig vanskeligere å konkurrere i markedet, i og med at det blir dyrere å ringe til kunder hos de nye aktørene. Dette gjelder også tjenesteleverandørene som har valgt leverandør av mobiltrafikk.

NetCom mener at Telenors prising kommer i strid med Stortingets mål om utviklingen av det norske telemarkedet.

I rapporten fra Norsk Telecom heter det at en har avdekket prisdiskriminering i NetComs disfavør. Vesentlige deler av trafikken som er mobiloriginert (kommer fra) selges til under kostpris, og det kan dermed se ut som om trafikk mellom operatører finansierer subsidierer trafikk som går internt i eget nett, heter det.

digitoday.no kommer tilbake til denne saken.

Til toppen