RESULTATERFINANS

NetCom mister markedsandeler

NetComs resultat etter andre kvartal var omtrent som ventet i markedet, men kundene renner fremdeles ut av selskapet og det raskere enn hos Telenor Mobil.

Jørgen Christiansen
17. aug. 1998 - 13:42

NetCom hadde en kundeavgang i første kvartal som tilsa at på årsbasis mistet selskapet nærmere 30 prosent av kundene. De har da regnet kunder som bytter abonnement i NetCom som et frafall. Etter nyrekruttering satt selskapet igjen med en nettovekst på 15.403 kunder.

I andre kvartal ble kundeavgangen redusert til "ett sted mellom 20 og 25 prosent", i følge administrerende direktør Terje Christoffersen. Kundeveksten var på 20.849 inkludert kontantkort-kunder.

Christoffersen mener at kundeavgangen stort sett skyldes passive abonnenter som har kjøpt mobiltelefon med NetCom-sponsing og sier opp ved utløp av 12 måneders bindingstid. I følge Christoffersen er antallet passive abonnenter lavere i NetCom enn tidligere, noe som trekker i retning av stadig lavere kundeavgang.

NetCom hadde en nettovekst i antall kunder i 2. kvartal 1997 på 45.817 og i tredje kvartal på 33.825. Den største veksten for NetCom kom i fjerde kvartal 1997 og var på 44.585. Dette var også en periode med meget høye provisjonssatser.

Telenor Mobil har til sammenligning opplyst at de normalt har en kundeavgang på under 20 prosent. Statsselskapet økte antall mobilkunder med 70.258 i andre kvartal.

NetCom har dermed redusert sin markedsandel i mobilmarkedet totalt fra 24,7 til 24,6 prosent, men andelen i "GSM-markedet" falt fra 31,2 til 30,4 prosent.

Avviket her skyldes i stor grad at Telenor Mobil mistet 15.000 NMT-kunder i siste kvartal, men fremdeles har 353.000 NMT-kunder. Det er altså fortsatt slik at hoveddelen av gamle NMT-kunder blir værende i Telenor når de går over på GSM.

Administrerende direktør Terje Christoffersen innrømmet under resultatpresentasjonen mandag at selskapets langsiktige mål ikke lenger er en markedsandel på 40 prosent, slik ex-direktør Gert W. Munthe stod fast ved til sin avgang.

Under presentasjonen mandag fortalte Christoffersen at antallet abonnenter hadde økt med ytterligere 20.000 fra utgangen av juni til fredag 14. august slik at antallet abonnenter i dag skal være 473.000.

Selskapet gjentar sitt budskap om at kundetilveksten nå er betydelig jevnere enn hva man tidligere har sett.

NetCom vil ikke opplyse hvor stor andel av selskapets abonnenter som er kontantkort kunder. Fra tidligere vet vi at NetCom hadde omtrent 50.000 kontantkort-kunder ved inngangen til 1998. Det er også gitt informasjon som tilsier at selskapet i løpet av første kvartal økte dette antallet med i overkant av 10.000. En rimelig antagelse er at NetCom ved utgangen av juni nærmet seg 80.000 kontantkort kunder.

Under resultatpresentasjonen mandag brukte NetCom mye av sin tid på å fortelle at veksten i antall kunder og i trafikken på langt nær har stoppet opp.

Terje Christoffersen mente at årsaken til at NetCom ikke har sin "fair share" av markedet er at distribusjonen har vært for liten. Han pekte på at det var helt unikt i Europa at man i Norge har et marked med eksklusiv distribusjon (Elkjøp unntatt), hvor de ulike mobilkjedene selger eksklusivt for kun en operatør.

Dermed gav han også mellom linjene en direkte innrømmelse at NetCom på et tidligere stadium ikke hadde regnet med et slikt markedsbilde og at markedsstrategien dermed var basert på en grov feilvurdering.

Markedsdirektør for privatmarkedet, Mikal Rohde mente det var flere årsaker til at man fremdeles ville se vekst i mobilmarkedet i Norge - og en bedring for NetCom.

  • Penetrasjonen er såvidt over 40 prosent, og den ventes å vokse til 65 prosent i løpet av tre-fire år.
  • Kundeavgangen har vært meget høy.
  • Det finnes fremdels upenetrerte kundesegmenter, spesielt kvinner, unge og aktive eldre.
  • NetCom har gjort veldig lite i småbedriftsmarkedet.
  • En større andel av taletrafikken vil bli trådløs trafikk.
  • Nye tjenester og spesielt datatrafikk ventes å øke betydelig etter som overføringskapasiteten blir bedre.

Det bildet som Rohde og Christoffersen tegner er altså i stor grad et bilde som er egnet for å trekke oppmerksomheten vekk fra dagens situasjon og underbygge bildet av et selskap som fremdeles er i sterk vekst. Tisperspektivet på høyere penetrasjon, trådløse hjemmeløsninger, verdiøkende tjentester og alt annet som hører fremtiden til, settes til tre år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.