Netcom mistet kunder på kontantkort-krav

TeliaSonera tjener mer penger på Netcom og Chess, men Netcom tapte en god del kunder på kravene om registering av kunder.

TeliaSonera tjener mer penger på Netcom og Chess, men Netcom tapte en god del kunder på kravene om registering av kunder.

TeliaSonera og dermed deres norske datterselskap Netcom la i dag morges frem tall. Totaltallene for TeliaSonera er sterke:

Selskapet omsatte for 21,97 milliarder svenske kroner mot 20,8 milliarder svenske kroner samme periode året før. Resultat før skatt endte på 4,27 milliarder svenske kroner, mot 3,5 milliarder svenske kroner samme kvartal året før.

Her i Norge er utviklingen for Netcom blandet: Oppkjøpet av Chess gjør at TeliaSonera totalt i Norge kan legge frem en sterk vekst.

Oppkjøpet av Chess øker omsetningen med 25 prosent målt i norske kroner. Omsetningen endte på 2,129 milliarder svenske kroner, mot 1,609 svenske kroner i samme kvartal i fjor.

Chess gav TeliaSonera 369.000 nye norske kunder, men i første kvartal økte den norske kundemassen bare med 320.000 nye kunder. Årsaken er Netcom mistet en større antall kunder da selskapet måtte innføre navneregistering for sine kontaktkort-kunder.

35.000 kunder brukte åpenbart anledningen til å bytte leverandør. TeliaSonera skriver om økte markedsaktiviteter og nye tilbud fra konkurrentene.

Netcom vil i år bruke mindre penger fordi selskapet nå begynner å bli ferdig med 3G og edge-utbyggingen.

Dette er med på å løfte resultatet: Etter første kvartal satt TeliaSonera igjen med 549 millioner svenske kroner i Norge, mot 398 millioner svenske kroner i fjor.

Til toppen