NetCom omorganiserer

NetComs toppsjef Terje Christoffersen omorganiserer salgs- og markedsapparatet i selskapet. Produktutvikling og salg blir organisert i egne avdelinger.

NetComs toppsjef Terje Christoffersen omorganiserer salgs- og markedsapparatet i selskapet. Produktutvikling og salg blir organisert i egne avdelinger.

Christoffersen mener ressursene i NetCom kan utnyttes bedre med en annen organisering.

- I dag jobber vi med produktutvikling, markedskommunikasjon og salg flere steder i organisasjonen. Et eksempel er småbedriftsmarkedet, som egentlig hører inn under bedriftsmarkedet, men i praksis også håndteres av markedsapparatet for privatmarkedet, opplyser Christoffersen.

Fra nyåret vil derfor NetCom foreta noen justeringer i organisasjonen:

  • Nåværende markedsdirektør for bedriftsmarkedet, Arild Nilsen blir direktør med ansvaret for produktutvikling.
  • Markedsdirektør for privatmarkedet, Mikal Rohde blir markedsdirektør med overordnet ansvar for salg og markedskommunikasjon i både bedrifts- og privatmarkedet.

Omorganiseringen medfører ingen oppsigelser. Formålet med omorganiseringen er å sørge for et klarere fokus på produktutvikling og salg.

Til toppen