Netcom outsourcer til Ergogroup

Norges nest største mobiloperatør, Netcom, melder i en pressemelding at de har inngått avtale med Ergogroup om outsourcing av IT-driftstjenester.

Netcom har tidligere outsourcet flere IT-driftstjenester, blant annet til Ementor. Alle avtalene utløp ved utgangen av 2005 og Netcom var i prosess med å konkurranseutsette tjenestene samtidig som Ergogroup overtok Ementors outsourcingsvirksomhet.

NetCom valgte å inngå en outsourcingsavtale med Ergogroup for konsoliderte IT-driftstjenester. Avtalen har en årlig verdi på cirka 12 millioner kroner og gjelder for ett år med opsjon for videreføring i ytterligere 2 år.

Avtalen omfatter servicedesk, overvåkning og drift av servere, klientdrift, applikasjonsdrift, drift av telefoniløsning for Netcoms kundesenter og teknisk service. I tillegg kommer underleveranser fra Ementor og HP.

Til toppen