NetCom over toppen

NetCom-kursen ser ut til å være over toppen i denne omgangen. Det er nesten bare gode tall som kan tilføres av ny og positiv informasjon til markedet, og 98-tallene er kjent i markedet.

NetCom-kursen ser ut til å være over toppen i denne omgangen. Det er nesten bare gode tall som kan tilføres av ny og positiv informasjon til markedet, og 98-tallene er kjent i markedet.

NetCom-investorer har ridd på en januar-bølge av telefusjoner, nye samarbeidssamtaler og eierspekulasjoner. En foreløpig kurstopp så vi fredag på 263 kroner aksjen.

Regnskapstallene for 1998 er på det nærmeste kjent. Dermed er det lite ny positiv informasjon som kan trekke opp kursen på selskapets aksjer.

De siste dagene er det trolig priskutt i Sverige og avtalen mellom Tele1 Europe og Telia som har trukket ned aksjekursen. I skrivende stund er det kun meget sterke rykter om endringer på eiersiden som kan trekke opp kursen. Med en markedsverdi på over 12 milliarder kroner og forventet resultat i 1999 rundt 350 millioner kroner, er dette trolig akkurat som det skal være.

Normans presentasjon av "ny strategi" ble kjølig mottatt i markedet, og kursen falt med nesten åtte prosent i løpet av dagen. Det mest positive med presentasjonen var at styreformannen la meget stor vekt på at selskapet ville jobbe aktivt for å bygge tillit i aksjemarkedet og hos eierene. Helt sentralt i den sammenhengen blir selskapets løpende prestasjoner gjennom året. Ambisjonene er ikke urealistiske, men er også relativt ambisiøse tatt i betraktning hva selskapet har prestert så langt.

Avenir fortsetter den sterke oppgangen etter gårsdagens resultatpresentasjon. Likeledes ser vi fortsatt kursoppgang i EDB ASA, selv om oppgangen ikke er fullt så sterk nå som de siste dagene.

Til toppen