Netcom-prisen må kuttes mer

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet ber i et brev til Netcom om at operatøren setter ned termineringsprisen med ytterligere 10 øre.

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet ber i et brev til Netcom om at operatøren setter ned termineringsprisen med ytterligere 10 øre.

Netcom er ikke lenger en "underdog" i telemarkedet. Post- og teletilsynet oppgraderte nylig sin vurderig av Netcom til å ha en "sterk markedsstilling i det nasjonale samtrafikkmarkedet", iht et brev sendt til Netcom i går.

Netcom satte ned termineringsprisen med 10 øre med virkning fra 1. juli. Dette syns ikke PT-direktør Willy Jensen er nok, og ber om at operatøren bekrefter en ytterligere nedsettelse med 10 øre innen januar 2004.

Da vil prisen Netcom krever for å ta imot samtaler fra Telenors nett være nede på 91 øre.

Til toppen