NetCom refinansieres

NetCom refinansierer sitt gamle lån i banksyndikatet som ledes av Chase Manhattan Bank. Heretter kan mobiloperatøren låne for 2,46 milliarder kroner, som er 600 millioner mer enn dagens avtale gir rom for.

NetCom refinansierer sitt gamle lån i banksyndikatet som ledes av Chase Manhattan Bank. Heretter kan mobiloperatøren låne for 2,46 milliarder kroner, som er 600 millioner mer enn dagens avtale gir rom for.

En viktig årsak til at NetCom nå inngår en ny låneavtale er at renten blir vesentlig redusert sammenlignet med den foregående avtalen. Den gjeldende rentesatsen vil være knyttet til NetComs finansielle utvikling. NetCom har nå langt lysere fremtidsutsikter enn da den foregående låneavtalen ble inngått i desember 1993. NetCom antar at resultatet vil snu fra minus til pluss i løpet av året.

I en pressemelding fra selskapet sier adm. direktør Gert W. Munthe i NetCom er godt tilfreds med den nye låneavtalen.

- Låneavtalen bekrefter at NetCom fremstår som en solid og anerkjent teleoperatør. Det er naturlig at dette gjenspeiles i lånebetingelsene. Med den kundebasen vi har i dag, og med de betydelige investeringene vi nå har foretatt, er NetCom på god vei til å bli et lønnsomt selskap, sier Munthe.

I tillegg til låneavtalen med Chase er det etablert en kassekreditt på 150 millioner kroner i Sparebanken NOR. Med den økte fleksibiliteten og utvidede lånerammen er NetComs finansielle behov dekket i overskuelig fremtid. NetComs fire strategiske eiere er nå forpliktet til å ha en samlet eierandel på minst 50,1 prosent, mot tidligere 68 prosent. Per 25. april har Comviq International en eierandel på 25,1 prosent, Ameritech 19,7 prosent, Singapore Telecom 19,7 prosent og Orkla en eierandel på 11,1 prosent - til sammen 75,6 prosent.

Til toppen