NetCom satser på trådløse håndverkere

NetCom blir partner med ePocket for å tilby nøkkelferdige trådløse kommunikasjons- og dataløsninger for håndverkerbedrifter, basert på ePockets Handyman-serie.

ePocket Solutions er kjent blant annet for sin Handyman-serie for rørleggere og elektrikere. Det er løsninger som effektiviserer bedriftene ved å tilby ordreregistrering, føring av timelister og så videre på hånd-PC-er som så koples opp mot Internett for samkjøring mot bedriftens sentrale systemer.

- For at effektene av bruk av Handyman skal bli optimale, trengs gode kommunikasjonsveier med høy kapasitet, sier administrerende direktør Åsmund Einung Dahl i ePocket. - NetCom er interessert i Handyman fordi det gir både de eksisterende GSM-nettet og de nye kommunikasjonsmotorveiene, GPRS og UMTS, et innhold.

ePocket har regnet ut at en typisk håndverkerbedrift på seks medarbeidere må ut med 112.000 kroner for en fullverdig Handyman-løsning. På den andre siden vil raskere fakturering, mer effektiv tidsforbruk og redusert svinn gi en årlig besparelse på rundt 227.000 kroner. Investeringen skal altså betale seg i løpet av et halvt år.

ePocket og NetCom tilbyr også en finansieringsordning for Handyman-kundene.

Dahl forteller videre at partnerskapet med NetCom sikrer ePocket tilgang til teknologi og infrastruktur for produktets videre utvikling, i tillegg til at Handyman støttes av NetComs markedsapparat. Handyman skal tilbys alle håndverkerbranser i Norge og etter hvert også i Skandinavia.

Til toppen