NetCom ser mindre prisfall

NetCom mener fallet i ringepriser for mobiltelefoni vil flate ut allerede fra neste år. Målt i 1998-kroner mener selskapet det rimeligste alternativet vil falle ned mot 35 øre per minutt frem mot 2009.

NetCom mener fallet i ringepriser for mobiltelefoni vil flate ut allerede fra neste år. Målt i 1998-kroner mener selskapet det rimeligste alternativet vil falle ned mot 35 øre per minutt frem mot 2009.

På en pressesamling i forrige uke presenterte adm. dir. Terje Christoffersen i NetCom GSM den følgende grafen som en illustrasjon på den forventede prisutviklingen. Grafen viser estimert utvikling i ringeprisen fra "hjemmesone" til PSTN (tradisjonell fastlinje) "off-peak", og kan sees på som den laveste ringeprisen for en privat mobilabonnent:

I forbindelse med presentasjonen av prisforventningene sa Christoffersen at han mente hjemmesone-konseptet ville bli lansert i løpet av relativt kort tid, men at man var avhengig av noe ny teknikk før lansering.

Hjemmesone-tilbudet fra NetCom er ventet å være en løsning hvor du får en spesielt lav pris på samtaler til og fra mobiltelefoner når du befinner deg i nærheten av den basestasjonen som er satt opp nærmest din hjemmeadresse og/eller arbeidsplassen.

Til toppen