NetCom-sjef: Aksjerabatt er konkurransevridende

Konsernsjef i NetCom, Terje Christoffersen, mener det å gi rabatt på aksjer i Telenor er konkurransevridende. Alt tyder nå på at småsparere tilbys en rabatt eller tilleggsaksjer når Telenor børsnoteres, trolig i desember.

Konsernsjef i NetCom, Terje Christoffersen, mener det å gi rabatt på aksjer i Telenor er konkurransevridende. Alt tyder nå på at småsparere tilbys en rabatt eller tilleggsaksjer når Telenor børsnoteres, trolig i desember.

Rabattene som tilbys ved børsnoteringen av Telenor blir enten en ren rabatt, eller ved tilleggsaksjer som deles ut gratis til de som ikke selger Telenor-aksjene sine over en viss tid, for eksempel ett år. Dermed får småsparerne som vil bruke sparepengene sine på Telenor en betydelig bedre pris enn hva andre må betale.

Blant de som mener dette ikke er en god ide, snarere konkurransevridende i telemarkedet, er administrerende direktør i NetCom, Terje Christoffersen. Han sier til digitoday.no at det har vært alt for lite diskusjon rundt spørsmålet om at en skal selge rabatterte aksjer i Telenor. Han mener salg av rabatterte aksjer i Telenor er konkurransevridende.

- Staten gir av våre felles penger som gjør at konkurransen blir vridd i klar negativ retning, sier han. - Billigaksjer fører til at telekundene får en kundelojalitet, og koblingen med Telenor er konkurranevridende.

- Vi har tatt dette opp med Konkurransetilsynet, men alt vi får vite der er at tilsynet ikke vil overprøve Stortinget, siden beslutningen i denne saken ligger der.

Likevel har NetCom arbeidet opp mot Stortinget for å unngå ordningen med rabatterte Telenor-aksjer. Vi har prøvd å gi vårt syn til kjenne så godt vi kan, sier Christoffersen som likevel tror ordningen blir gjennomført. På spørsmål om han selv vil kjøpe aksjer i Telenor er svaret "nei".

Administrerende direktør i Tele2 Norge, Henrik Ringmar er ikke like klar i sin kritikk av aksjerabatt.

- Det er to sider av denne saken. Det ene er at en som skattebetaler alltid vil spørre om staten om forvalter pengene på den beste måten. Det andre er om en kobler rabatter på tellerskritt til aksjeeierskapet.

Ringmar sier han ikke er motstander av prinsippet om å skape en bred folkeaksje om at småsparere da kan få en rabatt ved aksjekjøpet. Han mener derimot at det vil være en helt annen sak om aksjeeiere skulle få fordeler fremfor andre kunder hos Telenor.

Heller ikke Ringmar planlegger å kjøpe aksjer i Telenor, men mener det er positivt at Telenor børsnoteres.

- Da må selskapet drive på markedsvilkår og følge regler for hvilke informasjon som skal gis. Jeg tror det blir bedre både for Telenor og for konkurrentene.

Også Terje Christoffersen i NetCom tror både Telenor og bransjen generelt vil ha nytte av at selskapet går på børs.

- Det betyr at Telenor primært må ta bedriftsøkonomiske hensyn. Dessuten blir de klarere i rapporteringen sammenlignet fra i dag. Om ikke Telenor blir en bedre konkurrent av børsnoteringen blir de i det minste mer forutsigbare, tror Christoffersen.

Administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge, sier det viktigste med Telenors børsnotering er at interessen for telekommarkedet generelt øker.

Til toppen