NetCom skuffet kraftig

Driftsresultatet i NetCom ble på 36,8 millioner kroner i første kvartal. Selskapet har tatt et nytt tap i Klart Svar på hele 25 millioner kroner. Resultatet ble dermed fattige 2,1 millioner kroner.

Styret uttrykker at de ikke er tilfreds med resultatet, selv om den underliggende driften er akseptabel.

Selskapet opplyser at ringevolumet ikke steg verken i januar eller februar. I mars har derimot aktiviteten steget fra 123 minutter per abonnent per måned i 1997 til 141 minutter i 1998.

I løpet av kvartalet fikk NetCom 15.403 nye kunder mot 9.935 kunder i samme periode i fjor. Dette er lavere enn hva digi.no tidligere har antydet (17.000) og vesentlig lavere enn hva deler av markedet har snakket om de siste dagene (18-20.000).

Selskapet mener at penetrasjonen i det norske markedet nå har nådd 40,3 prosent. Markedsandelen til selskapet anslås til 40,3 prosent.

TABELL: Nøkkeltall NetCom første kvartal 1998.

1. kvartal '98 1. kvartal '97 1997
Driftsinnt. (mill. NOK) 493,7 306,8 1.714,3
Driftsres. (mill. NOK) 36,8 -21,5 -24,4
Finanskost. (mill. NOK) 34,7 33,0 -162,1
Oversk./undersk. (mill. NOK) 2,1 -54,6 -186,6
Kundetilvekst 15.403 9.935 134.162
Ant. kunder 432.880 293.250 417.477
Dekning i Norge 93% 92% 93%
Markedsandel GSM 31,2% 31,8% 32%

digi.no kommer tilbake med en fyldigere dekning etter NetComs pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Til toppen