NetCom-søknad kan utsette mobilmelding

NetCom-sjef Barbara Thoralfsson (bildet) søker nå konkret om to års utsettelse for byggingen av selskapets planlagte UMTS-nett.

Både Telenor, NetCom og Tele2 har gjennom møter med Stortinget og Samferdselsdepartementet tidligere bedt om utsettelser for sine løfter om bygging av UMTS-nett. De har også sagt rett ut at de ikke kommer i mål med utbyggingen i forhold til de tidshorisonter man selv skisserte i sine konsesjonssøknader. Men nå går NetCom et skritt videre. NetCom-sjef Barbara Thoralfsson har sendt en konkret søknad om utsettelse, noe som kan vise seg å være et smart juridisk grep.

Ifølge Dagens Næringsliv vurderer samferdselsminister Torild Skogsholm om utsettelsessøknaden gjør det nødvendig å utsette høstens behandling av mobilmeldingen i Stortinget for å gi "de folkevalgte mer opplysninger om situasjonen i det norske markedet".

digi.no har tidligere avslørt at Stortinget har bedt departementet om en oppdatering av mobilmeldingen, primært fordi markedet har gått fra vondt til verre siden mobilmeldingen ble skrevet i mai.

Les også:

NetCom viser i sin søknad om utsettelse at det ennå ikke er mange UMTS-telefoner å få kjøpt - de er på plass først sommeren 2003, mener selskapet - følgelig er det heller ikke mange tjenester tilgjengelig, derfor foreslås en forskyving av dagens utbyggingsplan til 1. desember 2005.


Saksordfører Sverre J. Hoddevik (H) i Stortingets samferdselskomité sier til DN at han "ikke ser bort fra at hele mobilmeldingen blir utsatt" og får "en tilleggsmelding".

Til toppen