NetCom svartmaler fremtiden for UMTS

For å påvirke Stortinget har NetCom sendt et brev som svartmaler neste generasjons mobiltjenester skikkelig.

10. oktober sendte NetCom et brev til Samferdselsdepartementet der mobilnettelskapet gjør alt det kan for å svartmale situasjonen rundt UMTS og mulighetene for å tjene penger på neste generasjons mobilt bredbånd.

Les også:

I dagens utgave av Dagens Næringsliv fremstilles brevet som en søknad om utsettelse, men for at det skal være en søknad, må Samferdselsdepartementet har åpent for en slik mulighet. Det er dessuten liten vits i å søke Samferdselsdepartementet - for saken har for lengst gått til Stortinget der regjeringen må ha støtte fra andre partier i sin avgjørelse.


Og det er trolig Stortinget som NetCom ønsker å påvirke. Departementet skrev tidligere i vår en mobilmelding som da skulle behandles av Stortinget. (Behandlingen er imidlertid utsatt på ubestemt tid.) I meldingen drøfter departementet Telenor, NetCom og Tele2s ønsker om utsettelser for planene selskapene avga for å få UMTS-konsesjoner, men departementetet konkluderer med at betingelsene bør ligge fast.

På grunn av stort arbeidspress fikk ikke Stortinget tid til å behandle mobilmeldingen før sommerferien og nå blinker det også et blått lys for behandling i høst. For situasjonen i telebransjen har gått fra vondt til verre siden i mai. digi.no skrev tidligere i oktober at Stortinget hadde bedt Samferdseldsdepartementet om en oppdatering på markedsforholdene.

Det er trolig derfor Netcom har sendt Samferdselsdepartementet det lange, depressive brevet om situasjonen. NetCom kaller brevet en "anmodning om vurdering av endring i konsesjonsutbyggingstakt" og Samferdselsdepartementet skal nå behandle brevet. Men leder for Stortingets Samferdselskomité, Sverre J. Hoddevik (Høyre) tror åpenbart at brevet er myntet på ham og resten av komitéen.

- Er det ikke meningsløst å søke departementet om utsettelse av saken når den allerede har gått til Stortinget for behandling, spør digi.no.

- Det går an å lese brevet som et innspill til komitéen, men vi kjenner argumentene godt fra før, sier Hoddevik til digi.no, åpenbart litt irritert på brevskriveren.

NetCom mener tydeligvis at departementet og Stortinget trenger en grundig innføring i saken - brevet er på hele 21 sider. Til å begynne med skriver NetCom at "[...]Det at Netcom fremmer denne anmodningen kan i seg selv ses som et nytt momement av betydning i saken". Selskapet medgir at de selv måtte ta risikoen for utsettelser av telefoner og nettverksutstyr, men at dette har blitt mer alvorlig enn noen kunne forutse.

I brevet trekker NetCom også frem et oppsiktsvekkende regnestykke: Selskapet tror at de første UMTS-telefonene vil koste over 9000 kroner, mens folk flest bare vil betale 1800 kroner. Dette er tall NetCom har hentet fra en undersøkelse gjennomført av Data Monitor. Skal NetCom umiddelbart flytte for eksempel 30 prosent av sine kunder over på UMTS, vil det derfor koste dem 2,1 milliarder kroner i telefonsubsidier, hevder selskapet.

Nokia fortalte nylig til digi.no at deres første UMTS-telefon, modell 6650, vil koste rundt 6000 kroner når den kommer i salg i første kvartal til neste år. Siemens kommer dessuten med en 3G-modell som trolig havner rundt 4000-kronersmerket.

I tillegg til utstyrsforsinkelser, trekker NetCom også frem kapitaltørken for uavhengige tjenesteutviklere, noe som rammer UMTS. Som en del av brevet, har NetCom lagt ved en pressemelding fra Data Monitor som svartmaler teleselskapenes mulighetene for å tjene penger på UMTS.

Men pressemeldingen konkluderer med at situasjonen ikke er like ille overalt. Som eneste lyspunkt trekker Data Monitor frem de norske operatørene som slapp unna uten høye lisenskostnader...

NetComs informasjonsavdeling og NetCom-sjef Barbara Thoralfsson var utilgjengelig da digi.no ringte tirsdag.