Netcom svekkes av priskrig

Netcom og Barbara Thoralfsson løftet både omsetning og resultat i tredje kvartal, men selskapet merker nå priskrigen

Netcom og Barbara Thoralfsson løftet både omsetning og resultat i tredje kvartal, men selskapet merker nå priskrigen

Netcom fikk et driftsresultat på 128 millioner svenske kroner i tredje kvartal, mog 37 samme kvartal i fjor. Det fremgår av kvartalsrapporten til morselskapet TeliaSonera.

    Les også:

Omsetningen økte fra 1.481 millioner svenske kroner til 1.546 millioner. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) falt derimot fra 629 til 622 millioner. Marginen på den underliggende driften er altså svekket, mens avskrivningene er lavere på grunn av valutakursendringer.

Les hele saken om Netcom-tallene på iMarkedet, en søsterpublikasjon av digi.no.

Netcoms moderselskap TeliaSonera, derimot, økte både omsetningen og lønnsomheten mer enn markedet hadde ventet i tredje kvartal.

TeliaSonera fikk et resultat før skatt på pluss 3.260 millioner svenske kroner i tredje kvartal, mot minus 13.126 millioner i samme kvartal i fjor.

Les mer om TeliaSonera-resultatene på iMarkedet.

Til toppen