NetCom tapte mot Telepluss

Namsretten pålegger NetCom å ikke ta betalt for anrop som Telepluss sine kunder gjør til NetComs mobilnett. Selskapet pålegges å følge en varslingstid på to måneder etter at abonnentene er varslet.

Namsretten pålegger NetCom å ikke ta betalt for anrop som Telepluss sine kunder gjør til NetComs mobilnett. Selskapet pålegges å følge en varslingstid på to måneder etter at abonnentene er varslet.

I Namsrettens kjennelse heter det, ifølge ITavisen, at NetCom ikke kan pålegges i gjennomføre gebyr på anrop med opptattsignal til telefonnummer 21 45 70 00 før det er avgjort enten ved endelig vedtak i Post- og teletilsynet eller rettskraftig dom etter søksmål fra Telepluss AS at NetCom GSM AS kan ta betalt for denne tjenesten.

NetCom måtte også betale sakens omkostninger.

Det var mandag NetCom innførte tjenesten "NetCom kontant - tilbakering", som koster 50 kroner per måned og 6,99 kr per minutt.

Til toppen