Netcom tjener mer på færre kunder

Netcom mister kunder, men leverer et bedre driftsresultat til sitt moderselskap, TeliaSonera.

Netcom, eid av svensk/finske Teliasonera, merker konkurransen fra alle de nye små mobilselskapet.

Man har mistet litt kunder siden fjerdekvartal og kundene forsvinner fortere enn før - i telebransjen kalles dette churn og den er økt fra 14 prosent i fjerde kvartal til 17 prosent i første kvartal.

Også omsetning per kunde (ARPU) faller fra 334 kroner til 314. Kundene ringer mer, men prispresset reduserer omsetningen, skriver TeliaSonera i sin kvartalsrapport.

Takket være 3G-utbyggingen bruker Netcom også mer på investeringer, men dette kompenseres mye av at Netcom har reduserte sine markedsføringskostnader.

Likevel leverer Netcom-sjef Barabara Thorleifsson et bedre driftsresultat. NetCom fikk et driftsresultat på 611 millioner svenske kroner før avskrivninger og engangskostnader i første kvartal 2005, sammenlignet med et resultat på 526 millioner svenske kroner i samme kvartal året før.

Til toppen