NetCom-veksten fortsetter

Den privateide mobiloperatøren NetComs satsing på økt omsetningsvolum gir resultater. Fra fjerde kvartal 1996 til inneværende års første kvartal, har selskapet økt omsetningen med 11,5 prosent.

Den privateide mobiloperatøren NetComs satsing på økt omsetningsvolum gir resultater. Fra fjerde kvartal 1996 til inneværende års første kvartal, har selskapet økt omsetningen med 11,5 prosent.

Kundeveksten i samme periode har vært på 3,5 prosent. Tendensen med at kvaliteten på NetComs kundemasse tar seg opp, ser altså ut til å fortsette.

Selskapets kvartalstall ble lagt fram for analytikere på Shippingklubben i Oslo klokken 08:00 onsdag. Og disse kan konstatere at NetComs driftsresultat før avskrivninger i første kvartal var positiv til tross for fortsatt betydelige markedskostnader. Etter første kvartal var konsernets underskudd på 55 millioner kroner, mens underskuddet for hele 1996 var på 577 millioner.

Administrerende direktør Gert Munthe understreker at selskapet opprettholder sitt mål om å snu til lønnsomhet iløpet av inneværende år. Et bedre distribusjonsapparat, økende omsetning, reduserte forhandlerprovisjoner og ditto kundeavgang skal sørge for det.

Mens det normale provisjonsnivået for så kort tid siden som desember i fjor var på 2600 kroner per kunde, har tilsvarende kostnader i første kvartal ligget på 1200 kroner. Fra 18. april vil den faste provisjonen bli ytterligere redusert til 900 kroner.

Til toppen