NetCom vil ikke gi politiet opplysninger i hytt og pine

Mobiltelefonen er i ferd med å bli et svært viktig verktøy i politiets etterforskning av saker. Stadig oftere må nettleverandørene hjelpe politiet med informasjon. Netcom er skeptisk til dette.

Mobiltelefonen er i ferd med å bli et svært viktig verktøy i politiets etterforskning av saker. Stadig oftere må nettleverandørene hjelpe politiet med informasjon. Netcom er skeptisk til dette.

- Informasjon om lovlydige kunder må ikke leveres ut i hytt og pine, mener NetCom.

Det oppdragefinansierte nyhetsbyrået Newswire skriver at NetCom flere ganger daglig får henvendelser fra politiet som ønsker bistand i straffesaker. Hele to årsverk bruker selskapet på å hjelpe lovens voktere. Som regel er det snakk om å bekrefte eller avkrefte at folk har befunnet seg i et gitt område til et gitt tidspunkt.

- Vi er i utgangspunktet villige til å bistå politiet, og gjør det hver dag. Samtidig er det betenkelig at folk ikke skal få lov til å være anonyme bare fordi de bruker en mobiltelefon. Sitter telefonen fast i bakke eller veggen, er det ingen som ønsker overvåking eller registrering, sier NetComs informasjonssjef Guri Wormdahl.

Selskapet krever rettslig kjennelse for å gi fra seg opplysninger om kundene. Kriminalsjef Roger Andresen bekrefter at mobilsøk er blitt svært viktig i mange etterforskninger.

- Mobiltelefonsøk er en nyttig og effektiv form for etterforskning, sier Andresen til Newswire. Politiet ønsker ikke å opplyse hvor mange mobilkunder som sjekkes hvert år.

Wormdahl mener det ikke er noen selvfølge at samfunnet skal ha rett til å kartlegge enkeltmenneskers bevegelser.

- Det er betenkelig at enkelte myndighetsinstanser mener de har krav på å vite hvor folk til enhver tid har vært. Når det gjelder politiets arbeid er vi pålagt å bistå. Det gjør vi gjerne, men det er klart at dette innebærer en stor økonomisk byrde for oss. Det ferdes kriminelle på veiene uten at Statens veivesen har plikt til å holde oversikt over hva de bedriver, sier hun.

- Jeg er bekymret for at vi får en utvikling rundt overvåking og registreringer som hører til samfunnssystemer vi tradisjonelt ikke har ønsket å sammenlikne oss med, sier Wormdahl.

Informasjonssjef Hege Njaa Rygh i Datatilsynet sier hun har forståelse for at politiet har behov for å innhente informasjon fra nettleverandørene. Samtidig mener hun praksisen må ha strenge begrensninger.

- Det er viktig at denne type informasjon bare brukes i etterforskningen av helt konkrete saker. I tillegg mener vi politiet bør ha rettslig kjennelse for å innhente denne type informasjon. Overskuddsinformasjon skal verken lagres eller brukes, selv om den i politiets øyne kanskje er interessant, sier Njaa Rygh til Newswire.

I dag er det mulig å finne samtaledata på registrerte mobilkunder. Hos NetCom har man ennå flere uregistrerte Kontantkort-kunder, fordi NetCom ikke praktiserer registreringsplikt. Hos Telenor er det registreringsplikt, men ikke legitimasjonsplikt.

- Vi vil gjerne vite hvem våre kunder er, og belønner sågar kundene med gratis ringetid om de registrerer seg. Vi er opptatt av å ha et enkelt og sikkert system for registrering, og vi jobber aktivt med å få et slikt system på plass. I dag ser vi at det er uenighet mellom ulike myndigheter. Mens Økokrim presser på for at alle kundene skal registreres, får vi ikke lov til å bruke personnummer av folkeregisteret. Da er det ikke lett å få til et system som fungerer, sier Guri Wormdahl.

Til toppen