NetCom vil oppfylle 3G-konsesjon med EDGE

NetCom søker om å få oppfylle vilkårene i 3G-konsesjonen med EDGE-teknologi i GSM-nettet fremfor UMTS.

NetCom søker om å få oppfylle vilkårene i 3G-konsesjonen med EDGE-teknologi i GSM-nettet fremfor UMTS.

NetCom søker Samferdselsdepartementet om å få oppfylle 3G-konsesjonen med EDGE-teknologi i GSM-nettet. NetCom har tidligere meldt om en GSM-oppgradering med EDGE.

Det nye er at NetCom nå ønsker at oppgraderingen av GSM skal regnes med som en del av oppfyllingen av vilkårene i konsesjonen for UMTS (3G), kan digi.no avdekke i dag.

EDGE i GSM-nettet kan gi vesentlig raskere overføring via mobil, om enn ikke like rask som med UMTS-teknologi (3G). EDGE kan gi en hastighet på 128–200 kilobiter per sekund (kb/s), mens UMTS kan gi omtrent dobbelt så stor hastighet eller mer.

I NetComs 3G-konsesjon står det at NetCom plikter å tilby en overføringskapasitet på 384 kb/s det andre konsesjonsåret (2004) til 76 prosent av befolkningen. Dette kravet har ikke NetCom oppfylt ennå. Nå ønsker NetCom i stedet å tilby litt lavere hastighet til flere personer ved hjelp av EDGE.

Disse opplysningene kommer frem i et klagebrev til departementet som gjelder dagbøter for manglende 3G-utbygging (se egen sak). I brevet skriver NetCom:

«NetCom har søkt om å kunne benytte EDGE for å oppfylle konsesjonens dekningsforpliktelser. Søknaden er ikke avgjort. I NetComs søknad ligger det at NetCom ønsker å kunne tilby høyhastighets mobilkommunikasjon til 95 prosent av Norges befolkning innen utgangen av 2005», skriver selskapet.

Opplysningene bekreftes av informasjonssjef Guri Wormdahl i NetCom, som sier hun er mest opptatt av tjenestene til mobilbrukerne.

- Vårt mål er å tilby gode tjenester til flest mulig brukere. Da bør ikke teknologien som ligger i bunn være det viktigste, sier Wormdahl til digi.no.

Det er billigere å bygge ut EDGE for GSM fremfor å bygge opp et nytt UMTS-nett. I stedet for å bygge et UMTS-nett i henhold til konsesjonskravene (med 76 prosent UMTS-dekning), ønsker NetCom å bygge ut med EDGE til nesten hele Norges befolkning.

- Om vi skal bygge EDGE for å dekke 95 prosent, så betyr det at 820 000 flere vil få tilgang til høyhastighets mobilnett. Hva som blir utfallet er avhengig av departementets håndtering av dette, sier hun til digi.no, og understreker at selskapet arbeider hardt for å oppfylle kravene i konsesjonen.

NetCom mener at en vesentlig faktor som har endret seg siden konsesjonstildelingen av UMTS, er forholdet mellom GSM og 3G. EDGE gir mulighet til høyhastighets mobilkommunikasjon. Det reduserer behovet for å bygge ut med UMTS-teknologi, mener NetCom.

NetCom argumenterer med at EDGE vil kunne gi flere hurtig mobilnett i forhold til en UMTS-utbygging.

Selskapet skriver videre:

«Bruk av EDGE vil gi et betydelig høyere antall mennesker høyhastighets

mobilkommunikasjon – på et langt tidligere tidspunkt enn det som ellers ville vært tilfelle. En slik utbygging overgår langt konsesjonens krav på samlet sett 76,5 prosent.»

    Les også:

Her er NetComs 3G-konsesjon:

(Krav til utbyggingshastighet og omfang)

  • I løpet av det første konsesjonsåret (2003) pålegges konsesjonæren å tilby en dekning som omfatter boligene til 90 prosent av befolkningen innenfor hvert av de 12 spesifiserte tettstedene som nevnt ovenfor i pkt 6.1, og med en overføringskapasitet på 384 kb/s i dekningsområdet.
  • I løpet av det andre konsesjonsåret (2004, red. anm.) pålegges konsesjonæren å tilby en dekning som omfatter 75,7 prosent av befolkningen med innendørsdekning i dekningsområdet. I tettsteder med mer enn 8 000 innbyggere skal overføringskapasiteten være 384 kb/s i dekningsområdet.
  • I løpet av det tredje konsesjonsåret (2005) pålegges konsesjonæren å tilby en dekning som omfatter 76,5 prosent av befolkningen med innendørs dekning i dekningsområdet. I tettsteder med mer enn 8 000 innbyggere skal overføringskapasiteten være 384 kb/s i dekningsområdet.
Til toppen