Netcoms mobilnett

Netcoms mobilnett


Rundt om på bygg i storbyene og på egne stolper ute på landet står en rekke antenner som mobilene kommuniserer med. For å få en 360 graders dekning trengs tre antenneretninger, men det kan stå flere antenner hvis det er et område med mange brukere.

Det er ikke nødvendigvis en fordel å plassere antennene høyest mulig i byene. Selv om det gir bedre dekning for antennen, kan den forstyrre de andre. Det er derfor ikke uvanlig å utplassere antenne på hus så lave som 3-4 etasjer.

Avstanden mellom utplasseringen av basestasjonene avhenger to faktorer: antall brukere og geografi.

- På kysten kan det være 70-80 kilometer mellom hver basestasjon, mens det på Karl Johansgate er 50 meter mellom hver stasjon, sier Steinar Ulvøy, Feltingeniør i Oslo og Akershus, til digi.no.

Prisen på å sette opp en stasjon kan variere voldsomt, men i snitt ligger det på cirka en halv million.

- På en stasjon har det kostet opptil 250.000 kroner bare å få lagt inn strøm, sier Ulvøy.

Det er ikke nødvendigvis slik at det er billigere med en basestasjon på taket i storbyene, da det kan gi større leiekostnader.

Men mobilselskapene kan spare penger - hver eneste basestasjon er ikke koblet med en fiberlinje. Mange basestasjon sender trafikken frem og tilbake mellom seg, og videre til den underliggende infrastrukturen. Det gjør de med over den runde radio-antenne på bildet - som gir en eller flere 2 megabits linjer.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Hver Vegg-antenne eller mobilmast du ser, er koblet til et lite datarom, ofte leid i bygget antenne er festet til. Fra antennene går samtalene gjennom to tykke kabler som går ned til radioskapene i det lille rommet . Her inne står det såkalte BTS-skapene (Base Tranceiver Station) til GSM 900 og 1800 nettene. De håndterer mottaket og forsendelsen av radiosignalene, og tar seg av kryptering og dekryptering av kommunikasjonen.

I tillegg er det et eget skap for 3G-nettet - samtaler og datattrafikk over 3G går i et adskilt nett. Samtaler fra en GSM-mobil og en 3G-mobil må helt inn til Netcom for å kobles sammen. Utstyret inne i radioskapene under antennene avgir endel varme og hver basestasjon har derfor dobbelt opp med kjøleapparat.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


En BSC (Base Station Controller) samler og administrerer samtalene fra et sted mellom 50 og 100 basestasjoner. Det finnes dermed ganske mange slike rundt om i landet. I storbyene er det gjerne flere, mens det ute på landet som regel bare er en slik BSC.

Fra BSC-samleskapene går samtalene videre til Netcoms sentrale MSC (Mobile Switching Center - se neste bilde).

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Disse maskinene, som kanskje ser mest ut som en rekke av industrielle kjøleselskap, er selve hjertet i mobilnettet. Dette systemet kalles MSC (Mobile Switching Centre). Det er et avansert svitsjsystem for telefonsamtaler. Den håndterer alle samtalene som Netcoms brukere gjennomfører. Netcom vil ikke offentliggjøre hvor mange MSC-stasjoner de har, men det er få.

På de 10 minuttene vi er inne i rommet, går det 100.000 samtaler gjennom disse maskinene.

Ved siden av MSC-maskinene står det en Solaris-server fra Sun som håndterer databasen over abonnentene. Den kalles en HLR (Home Location Register) og det er en katalogtjeneste som holder orden på abonnentene. Her ligger ligger all informasjon om hvert enkelt abonnement, deriblant også informasjon om hvor mobilen sist befant seg.

I dagens utgave kjører den på et proprietært system, men Netcom forteller at neste utgave vil benyttes seg av LDAP-standarden.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


De ser kanskje ikke så imponerende ut, men disse serverne som fyller knapt et halvt rack håndterer alle SMS-meldingene som sendes gjennom Netcom.

På en vanlig dag håndterer den 150 SMS i sekundet, mens på nyttårsaften er den oppe i 600 SMS i sekundet.

I tillegg til de som står her, er det et tilsvarende rack et annet sted i landet som skal sikre redundans.

Dette er Voicemail-serverne. Når du som Netcom kunde får en epost med talemeldingen din, er det herfra den sendes.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.


Mobilnett er en avansert og dyr samling av teknologier og løsninger som må settes sammen. Netcom har egne service-biler som er utrustet med avansert analyseutstyr som de bruker til å sjekke ut hvor godt nettet til enhver tid fungerer.

Bildet er fra en av mobiloperatørens mange service-biler. Mobiltelefonene er koblet til en PC med et avansert program som teknikerne bruker til sin problemløsning.

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.

Til toppen